İguana

Dağılımı ve Yaşam Alanı: Ana yurdu Amerika kıtası olmakla birlikte, bazı türlerine Madagaskar’da ve Polinezya adalarında da rastlanan, 630 türü bulunan kertenkele ailesi.

Beslenmesi: Meyve, sebze, yeşillik ve türlerinin büyük bir bölümü böceklerle, beslenir.

Yaşam Süresi: 20 yıl

Ağırlık: 4,5-7 kg arasında bir ağırlığa sahiptirler, fakat ağırlıkları 18 kiloya kadar çıkabilir.

Boy: 1,8–2,1 metre arasında değişir. İguananın kuyruğu gövdesinden uzundur.

Üremesi: Yumurtlayarak çoğalırlar. Toprağı 50 cm kazarak 20-50 yumurta bırakırlar. Yavrular 30ºC sıcaklık ve %100 rutubette, 70-120 gün sonra yumurtadan çıkarlar. Yumurtadan çıkan yavruların boyu 20-25cm olur.

Genel Bilgiler: Gündüzleri ortaya çıkan iguanagiller ailesi üyelerinden bir bölümü yerde, bazıları ağaçlarda, bazı türlerse zaman zaman suda yaşarlar. Güçlü ayaklarını ağaçlara tırmanmak ve yüzmek için kullanırlar. Çok iyi yüzücüdürler ve bu, kas ve kemik gelişimleri için onlara faydalı bir egzersizdir.

YEŞİL İGUANA

Yaşam Alanı: Amerika Kıtasında yaşarlar.

Genel özellikleri: Kuyrukları çok kuvvetli olup kırbaç gibi kullanabilirler. Suda yüzebilirler, tırmanabilirler. Keskin ancak küçük dişleri vardır. 28 0C- 30 0C de yaşarlar. Yaşadıkları yere küçükte olsa su havuzu konulmalıdır.

Üremesi: 28-40 yumurta yaparlar. Yuvalarını toprağı kazarak yaparlar.

Beslenmesi: Sebze, salata, meyve ve bitkilerle beslenirler. Kesilmiş olarak havuç, salatalık, elma, armut vs. meyve ve bitkiler verilmelidir.