Köpeklerde Beslenme

Köpekler etçil hayvanlardır. Ancak, yüzlerce yıldır insanlarla iç içe yaşadıklarından beslenmeleri de insanlara benzemiştir. Köpeklerde besleme ve gıda seçimi yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar genel olarak köpeklerin yaşına ve beslenme şekillerine göre değişebilmektedir. Bunları başlıklar altında toplayacak olursak:

 1. BESLEMEDE 10 PÜF NOKTA
 2. GIDA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 3. TİCARİ KÖPEK MAMALARI
  1. Sulu (konserve) köpek mamaları
  2. Yarı sulu köpek mamaları
  3. Kuru köpek mamaları
 4. BESLEME TÜRÜ
  1. Öğünler halinde besleme
  2. Ad libitum besleme
 5. ENİKLERİN BESLENMESİ
  1. Sütten kesilmiş enikler için mama örneği
  2. Sütten kesimden 1 yaşına kadar besleme programı örneği
  3. Enikler İçin Mama Örnekleri
 6. 3-6 AYLIK YAŞTAKİ FARKLI IRKLARDA ENİK MAMASI VE SÜTLE BESLEME PROGRAMI
 7. ÖKSÜZ ENİKLERİN BESLENMESİ
 8. 1 YAŞA KADAR BESLENME ÖRNEKLERİ
  1. 2, 3 ve 4 aylık köpeklere yemek örneği
  2. 5, 6 ve 7 aylık köpeklere verilecek yemek örneği
  3. 8-12 aylık köpeklere verilecek yemek örneği
 9. ERGİN KÖPEKLERİN BESLENMESİ
 10. GEBE VE LAKTASYONDAKİ KÖPEKLERİN BESLENMESİ
 11. YAŞLI KÖPEKLERİN BESLENMESİ

1.BESLEMEDE 10 PÜF NOKTA

1.Bir köpek mümkünse her zaman aynı saatte, aynı yerde ve aynı kişi tarafından beslenmelidir.

2.Ekşimiş, kokuşmuş, çok soğuk veya çok sıcak yiyecekler, sivri uçlu veya parçalanmış kemikler, balık kılçıkları verilmemelidir.

3.Yenmemiş herhangi bir artık varsa yaklaşık 1,5 saat sonra uzaklaştırılmalıdır.

4.İçme suyu devamlı veya en azından günde üç kere verilmelidir.

5.Öğün aralarında başka yiyecekler verilmemelidir.

6.Spor ve iş köpeklerinin günlük diyetleri iki veya daha fazla öğün halinde verilmelidir.

7.Genç köpekler ve laktasyondaki köpeklere sık sık veya ad libitum mama (mamanın sürekli önünde durması) verilmelidir.

8.Ani mama değişiklikleri yapılmamalıdır. Eski mama yeni mama ile azar azar değiştirilmelidir.

9.Yeme ve içme kaplar temiz tutulmalıdır.

10.Beslenme durumunu kaydetmek için hayvanlar düzenli olarak aç karına tartılarak canlı ağırlıkları belirlenmelidir.

2.GIDA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Köpekler doğal olarak karnivor olmalarına rağmen gerçekte omnivor hayvanlardır. İnsanlarla birlikte yaşadıkları için tamamen bitkisel kaynaklara dayalı bir mamayı tüketebilirler.

2.Mama seçiminde genelde lezzetlilik ön planda tutulmaktadır. Bir mamanın lezzetini etkileyen faktörler, uygulanan ısı, nem düzeyi, tat, koku ve yapıdır.

3.Seçimde ilk adım köpeğin ihtiyaçlarını yaklaşık olarak belirlemektir. Bu hayvanın performansına göre yapılır. Daha sonra mamanın besin maddeleri içeriğine bakılır, besin maddeleri kuru madde esasına göre değerlendirilmelidir.

4.Diyette kullanılacak gıda maddesi miktarı enerji düzeyine ve hayvanın enerji ihtiyacına göre belirlenmelidir. Örneğin 35 kg canlı ağırlıktaki bir köpeğin günlük enerji ihtiyacı 1900 kcal’dir. Bu 500 g işkembe, 100 g karaciğer, 600 g kepekli ekmekten fazlasıyla karşılanabilir (% 33 HP, % 9 yağ). Böyle bir diyete Ca ilavesi yapılmalıdır.

5.Köpekler için evde dengeli mamalar hazırlanabilir. Genellikle et ve mezbaha yan ürünleri kullanıldığı için Ca:P (Kalsiyum:Fosfor) oranına dikkat etmek gerekir.

6.Hazırlanan mamaların ıslak kum görünümünde olması istenir. Çok sulu ve bulamaç kıvamındaki mamaların hazmı güçtür. Böyle mamalar tüketen hayvanlar bazen kusarlar.

7.Et, sakatat ve balık yararlı ve kaliteli protein kaynaklarıdır, ancak özellikle Ca bakımından eksiktirler, yeterli B vitamini içermezler, karaciğer ve böbrek hariç A, D ve E vitaminleri bakımından fakirdirler.

8.Ayda bir veya iki kere karaciğer verilmesi yeterli A ve D vitamini sağlar. Sığır, koyun, kuzu, tavuk etleri köpek beslemede sıklıkla kullanılır. İşkembe, dalak, akciğer ucuz ve kolay bulunur protein kaynaklarıdır.

9.Etlerin enikler için kıyma şeklinde, büyükler için kuşbaşı doğranarak ve çiğ olarak, balığın kılçıksız olarak ve pişirilerek verilmesi daha uygundur.

10.Süt, peynir, yumurta mükemmel protein kaynaklarıdır. Süt (yağsız) çiğ olarak veya süt tozu şeklinde verilir.

11.Yumurta çalışan köpekler için uygundur, fazla verilirse karaciğer zorlanır.

12.Kemikler obstipation (tıkama) riskinden dolay kısıtlı olarak verilmelidir. Taze kemikler % 10 Ca ve % 5 P içerir, bu nedenle başlıca bu iki elementin kaynağıdır. Aynısı kemik unu için geçerlidir.

13.Tahıllar, değişik sebzeler ve özellikle maya da suda eriyen vitaminleri içerir.

14.Sebzeler pişirilerek püre halinde ve etle karıştırılarak verilir.

15.Pirinç suyu iyi bir barsak düzenleyicidir.

16.Taze havuç, yeşil fasulye, pırasa, marul pişirilerek veya çiğ halde verilebilir, ancak pişirme esnasında bir miktar besin maddeleri kaybı olmaktadır.

17.Muz, armut, portakal ve elma köpeklerin severek tükettiği meyvelerdir.

18.Morina balığı karaciğer yağı halen en çok kullanılan yağda eriyen vitamin kaynağıdır, ancak dikkatli kullanılmalıdır, çünkü günde 2-3 damlası orta boy ergin bir köpek için yeterlidir.

3.TİCARİ KÖPEK MAMALARI

1.Sulu (konserve) köpek mamaları: Su içeriği % 70-80’dir. Bunların içerisinde tahıl, et ve et yan ürünleri birlikte bulunabilir, bazıları sadece hayvansal ürünlerden oluşur, akciğer, meme, diğer yan ürünler ve yağ doku içerir. Bu mamalar vitamin ve mineral bakımından dengelenmiştir. Sulu mamaların avantajları uygun kaplarda uzun bir raf ömrüne sahip olmaları, lezzetli olmaları; dezavantajları ise maliyetin yüksek olması ve dişler üzerinde olumlu etki yapmamalarıdır.

2.Yarı sulu köpek mamaları: Su içeriği % 20-40’dır. Bu mamaların su içeriği % 26’ya ulaşana kadar şeker (sükroz), koruyucu maddeler (fosforik, malik ve hidroklorik asitler) ve nem çekiciler (sorbitol, propilen-glikol, tuzlar) vasıtasıyla bakteri veya küf gelişimi önlenerek belli bir süre için konserve edilebilir. Yarı sulu mamaların avantajları enerji sindiriminin yüksek olması ve lezzetliliği, dezavantajları ise maliyetin yüksek olması ve dişler üzerinde olumlu etki yapmamalarıdır. Son zamanlarda % 30-40 su içeren mamalar plastik torbalarda veya sosisler halinde bulunmaktadır.

3.Kuru köpek mamaları: Su içeriği % 12 veya daha azdır. Tahıllar, et, et yan ürünleri, yağlar, mineraller ve vitaminler karıştırılarak pişirilir ve bir kalıp vasıtasıyla sıkıştırılır. Kuru köpek mamalar fırında pişirilerek yapılmış kek, çubuk, pelet (10-13 mm * 1-3 cm), değişik şekiller ve un formunda bulunur. Pişirme ve sıkıştırma esnasında uygulanan yaklaşık 150 °C’lik ısı sayesinde nişasta kolay eriyebilir forma dönüşür, toksinler ve bazı inhibitör maddeler tahrip olur, steril bir ürün elde edilir. Bunların kuru ve serin depo şartlarında tutulması gerekir. Kuru köpek mamalarının avantajı yüksek konsantrasyonda besin maddelerini içermesi, daha ucuz olması, buzdolabı gerektirmemesidir. Ayrıca dişler için yararlı masaj sağlar, diş hastalıkların önler. Dezavantajı sulu veya yarı sulu mamalara göre köpekler tarafından daha az tercih edilmesidir. Bu da tatlandırıcıların ilavesi, bir parça yağla pişirme, üzerine biraz yağ veya et suyunun serpiştirilmesiyle giderilebilir. Un halindeki kuru mamalar kullanılmadan hemen önce süt, et suyu veya su ile sulandırılır.

4. BESLENME TÜRÜ

İki temel besleme vardır:

a-) Öğünler halinde besleme: Yiyeceğin belirli bir süre hayvanın önünde tutulduktan sonra kaldırılması yöntemidir.

 1. Sağlıklı ergin köpekler için günde bir öğün yeterlidir.
 2. Yem hayvan sahibine uygun herhangi bir saatte fakat her gün aynı saatte verilmelidir.
 3. Beslemeden birkaç saat sonra dışkılama ve idrar yapma ihtiyacı olacağından besleme akşam geç saatlerde yapılmamalıdır.
 4. Günde birden fazla öğünün herhangi bir zarar yoktur. Ama eğer her seferinde fazla mama verilirse hayvanın şişmanlama ihtimali vardır.
 5. Bazı geniş ve derin göğüslü ırklarda (Bloodhounds, Boxers, Deerhounds, Great Danes, Irish Wolfhounds) mide torsiyonu riskinden dolayı rasyon günde 2-3 öğüne bölünerek verilir. (Rasyon: Bir hayvanın 1 gün içinde alması gereken tüm besin maddelerinin toplamıdır.)
 6. İştahsız, yaşlı ve genç köpeklerin de günde 2 veya daha fazla sayıda beslenmesi daha yararlıdır.
 7. Enikler günde 4-5 kere, sütten kesildikten sonra ergin canlı ağırlığın yarısına ulaşana kadar günde 3-4 defa beslenirler, sonra öğün sayısı 2’ye düşürülür.
 8. Yine çalışan köpekler ve laktasyondaki (emziren) köpeklerin besin maddeleri ihtiyaçlar fazla olduğu için günlük diyet birkaç öğüne bölünerek verilir.

b-) Ad libitum besleme: Yiyeceğin hayvanın her an ulaşacağı şekilde sürekli olarak bulunması yöntemidir.

 1. Bu metot yoğun yetiştiricilik yapılan işletmelerde uygulanır, hayvanlara fazla yiyecek verilir ve istedikleri zaman tüketmeleri sağlanır.
 2. Bu metodda diyetin dengeli olması şarttır. Diyet sulu ise hayvanlar sulu ve etli kısımları daha fazla tüketmek için yarışırlar.
 3. Bu metodun avantajları; işgücünü azaltması, kanda sabit besin maddeleri düzeyi sağlaması, can sıkıntısını ve dolayısıyla koprofajiyi (dışkı yeme) azaltmasıdır.

5.ENİKLERİN BESLENMESİ

 1. Normal olarak yavrular 3-4 haftalık olana kadar anneleri tarafından yeterince iyi beslenir bu yüzden bu yaştan önce ilave beslemeye gerek yoktur.
 2. Bununla birlikte ananın sütü yoksa veya yavruların büyüklüğüne göre çok az sütü varsa yavrulara ilave besleme uygulanmalıdır.
 3. İnek sütü krema, yumurta sarısı, kemik unu ve vitaminlerle zenginleştirilerek verilebilir. Bu işlem çok zahmetlidir çünkü her öğün için taze hazırlanmalı ve eniklere günde bir kaç kere verilmelidir. Hazır enik mamaları ılık suda çözdürülerek verilebilir.
 4. Yaklaşık 3 haftalık yaştaki enikler ana sütüne veya süt ikamelerine ilaveten başka yiyecekleri yemeye başlar. Bu yiyecekler ilk önce lapa halinde olmalıdır ve yavaş yavaş küçük parçalar halinde et, karaciğer ve kaynatılmış yumurta ile desteklenir. Ayrıca hazır enik mamaları sütle ıslatılarak sabahları ve akşamları verilebilir, öğleyin süt verilmeye devam edilir. Sonra enik maması miktar yavaş yavaş artırılır, süt miktarı değiştirilmez. Böylece kuru yiyecek tüketimi artırılmaya çalışılır.
 5. Enikler 6 haftalıkken sütten kesilirler. Ancak süt vermeye yavrular en az 6-7 aylık olana kadar devam edilmelidir. Sütten kesme belli aralıklarla analarından uzaklaştırılarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Bu yaştan önce dişler tam gelişmediği için sert yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
Eniklere Verilecek Süt Miktarı Ve Öğün Sayısı
Doğum ağırlığı (g) İlk 2 gün 3-7 gün 8-16 gün 16 gün
Öğün sayısı Bir öğünde verilecek süt, ml Öğün sayısı Bir öğünde verilecek süt, ml Öğün  Sayısı Bir öğünde verilecek süt, ml Öğün Sayısı Bir öğünde verilecek süt, ml
250-350 8 12 6 20 5 35 4 60
450-500 8 12 6 30 5 50 4 70
>500 8 12 6 40 5 70 4 120

Sütten kesildikten sonra genç köpekler ihtiyaçlarına uygun proteinin sindirilme derecesi ve biyolojik değeri yüksek, yeterli Ca içeren, Ca:P oranı uygun, yeterli vitamin sağlayan mamalarla beslenmelidirler.

Genç köpekler  
3 aylık olana kadar Günde 4-5 kere
3-5 aylıkken Günde 3 kere
5-10 aylıkken Günde 2 kere
Daha sonra Günde 1 veya 2 kere tercihen aynı saatlerde beslenmelidir.
 • Bununla birlikte özellikle büyük ırklar için fazla yedirmeden kaçınmak gerekir, çünkü fazla hızlı büyüme neticesi düzeltilemeyen iskelet bozuklukları meydana gelebilir. Bunun için canlı ağırlık artışı düzenli olarak kaydedilmelidir.
 • Büyüme oranı azaldığı zaman verilen mama miktarı da azaltılmalı, aksi takdirde şişmanlık problemi ortaya çıkar.
 • 9 aylıkken eniklerin mama tüketimi ergin köpeklerinkinin % 10 fazlası kadar olmalıdır, 18 aylıkken de ergin köpeklerin tükettiği miktara ulaşılır.
  Sütten kesilmiş enikler için mama örneği

Sabah Kahvaltı

Tahıl lapası ve süt ya da ekmek, süt ve kahvaltılık yiyecekler

Öğle

Evde mevcut yiyecekler (et, sebze, patates, çorba, puding, vs) gerekirse et ilave edilir.

İkindi

Öğle öğünü tekrarlanır.

Akşam

Çırpılmış yumurta ilave edilmiş süte bisküvi veya gevrek karıştırılarak verilir.
  Sütten kesimden 1 yaşına kadar besleme programı örneği
  1-) Sütten kesimden – 8 hafta 2-) 8 haftalık – 5 aylık 3-) 5 aylık – 1 yaş

Sabah

250 g süt, 1 yumurta, 5 parça şeker veya 5 kahve kaşığı pudra şekeri İki hafta süreyle kahvaltı tekrarlanır, sonra yumurta kesilir, süt ve et miktar artırılır.

 

(10 haftalık olduktan sonra yumurta verilmez)

Bu dönemde özellikle et miktarlar üzerinde durulur.

Öğle

Et, ekmek, sebze

İkindi

Sabah kahvaltısı tekrarlanır.

Akşam

Öğle öğünü tekrarlanır.
Et Miktarları (Kemiksiz, Gr);
  3. aya kadar 5. aya kadar
Küçük ırklarda 40 75
Orta ırklarda 60 100
Büyük ırklarda 80 200
Günlük Et Miktarları (Kemiksiz, g)
Küçük ırklar için 180-200
Orta ırklar için 250-400
Büyük ırklar için 400-1000

Günlük miktar iki öğünde verilir. Bunun yanında yeşil sebzeler genelde pişirilerek hayvanın önüne konur, köpek istediği kadar tüketir.

Yiyecek tüketimindeki ferdi farklılıklardan dolayı, onların yeterli olarak yiyip yemediklerine karar vermek için eniklerin davranışların gözlemek de önemlidir. Aşırı yiyecek tüketimi ölümle sonuçlanan kontrol edilemeyen ishale yol açabilir. Beslenme yetersizliği olan enikler için suni besleme tercih edilebilir. Bu ilk 3-4 haftada gelişmeyi biraz geciktirebilir fakat sonradan telafi ederler. Eniklerin mırıldanması aç oldukları anlamına gelmez ve besleme planına rağmen ekstra besleme için bir sebep olmamalıdır.

Yeterli yiyecek tüketiminin göstergeleri abdomenin dinlenmesiyle tespit edilebilen bağırsak hareketleri, yeterli idrar çıkışı ve dışkının kıvamıdır.

Enikler İçin Mama Örnekleri      
Gıda 2, 3, 4 aylık

 

(4 öğün)

5, 6, 7 aylık

 

(3 öğün)

8, 9, 10, 11, 12 aylık

 

(2 öğün)

Süt 300 g 350 g 400 g
Arpa unu 500 g 600 g 650 g
Et 400 g 400 g 500 g
Sebze 200 g 200 g 300 g
Balık yağı 5 g 5 g 5 g
3-6 AYLIK YAŞTAKİ FARKLI IRKLARDA ENİK MAMASI VE SÜTLE BESLEME PROGRAMI
Irk Yaş

 

(ay)

Canlı Ağırlık

 

(kg)

Mama

 

(g)

Süt

 

(ml)

Miniature Poodle 3 2,5 180 125
4 4 195 125
5 4,5 225 125
6 5 210 125
 Whippet 3 5 255 250
4 6 270 250
5 8 285 250
6 8,5 270 250
 Labrador 3 11 540 375
4 16 600 375
5 21 630 375
6 25 660 375
*Mama iki öğün halinde verilmiştir

7.ÖKSÜZ ENİKLERİN BESLENMESİ

Bu terim ölüm, hastalık, emzirme yetersizliği veya ihmal neticesi anası tarafından süt verilmeyen enikleri içine alır. Enikler sağlıklı ise problem yoktur.

Yeni doğmuş öksüz bir eniğin ilk ihtiyacı yiyecekten önce sıcaklıktır. Çevre ısısı 30-35 °C’ye ayarlanmalıdır. Bu nedenle enikler bir kutu içine konularak üzerleri örtülebilir, kutunun yanına veya üzerine bir ısıtıcı yerleştirilebilir.

Kaynatılmış ve 35 °C’ye soğutulmuş su ile % 5’lik glikoz çözeltisi hazırlanarak doğumdan sonra bir saat içinde bir biberon veya intubasyonla ilk yem olarak verilir.

Yeni doğan enikler genelde 250-500 g ağırlıktadır ve ilk besleme için 5-10 ml sıvı yeterlidir. İki hafta boyunca yavrular hergün tartılarak ağırlık artışları kaydedilir. İlk beslemeden yaklaşık 2 saat sonra süt verilir. Acil durumlarda inek sütü kullanılabilir, ancak eniklerin ideal büyümesi için yeterince zengin olmadığı unutulmamalıdır.

Sütün kompozisyonu

Tür Protein,% Yağ, % Laktoz, % Enerji, kcal/100g
İnek 3.3-3.8 3.5-5.4 4.9-5.0 65-84
Kedi 9.0 5.5 3.5 100
Köpek 8.0 10.0 3.0 134
Keçi 3.3 4.5 4.6 73
Süt ikamesi* 7.0 7.5 4.5 114

*0.5 l Jersey sütü+28 g kazein+14 g sıvı yağ

Süt ikamesi buzdolabında saklanır, içirileceği zaman 30 °C’ye ısıtılır. Fazla laktoz ishale sebep olabilir.

Eniklere genellikle 2-3 saatte bir sıvı verilir, daha sonraki haftada 4 saat aralıklarla, 2-3. haftadan sütten kesilene kadar günde 6 kere besleme yapılır.

Bir günlük ve 350 g ağırlıktaki bir eniğe günde yaklaşık 85 g sıvı verilir, 2-3 haftada yaklaşık 1 kg ağırlığa ulaşması gerekir ve bu dönemde günde 250 g sıvı tüketmelidir. Enik 2,5-3 haftalık olduğunda sütten kesilmeye başlanabilir.

😎1 YAŞA KADAR BESLENME ÖRNEKLERİ

2, 3 ve 4 aylık köpeklere yemek örneği
Yavru köpeğin ağırlığının her 100 gramı için 8 gram olarak hesaplanır. Tercihen günlük taze hazırlanmalı ve günde dörde bölünerek dört öğün olarak verilmelidir.

 

Aşağıdaki karışım (600 gr) 7,5 kg ağırlığında bir köpeğin günlük ihtiyacını karşılar.

-150 cc süt

-250 gr buğday veya yulaf unu

-150 gr et

-50 gr kuru sebze

-2 gr balıkyağı

 

5, 6 ve 7 aylık köpeklere verilecek yemek örneği
Yavru köpeğin ağırlığının her 100 gramı için 6 gram olarak hesaplanır. Tercihen günlük taze hazırlanmalı ve günlük üç bölünerek üç öğün olarak verilmelidir.

 

Aşağıdaki karışım (850 gr) 14 kg ağırlığında bir köpeğin günlük ihtiyacını karşılar.

-200 cc süt

-300 gr buğday veya yulaf unu

-250 gr et

-100 gr kuru sebze

-3 gr balıkyağı

 

8-12 aylık köpeklere verilecek yemek örneği
Bu yemek köpeğin her bir kilosu için 60 gram hesabıyla hazırlanır ve günde iki öğün halinde verilir.

 

Aşağıdaki karışım (2000 gr) 33 kg ağırlığında bir köpeğin günlük ihtiyacını karşılar.

400 cc süt

800 gr buğday veya yulaf unu

500 gr et

300 gr sebze

Yeteri oranda vitamin ve mineral madde

 9.ERGİN KÖPEKLERİN BESLENMESİ

Ergin köpekler yaşama payı düzeyinde günde sadece bir kere beslenir. Günde yaklaşık 2 kg’lık bir diyet düzenlenir. Böyle bir diyetin 1/3’i et, 1/3’i tahıl ve sebze karışımı, 1/3’i de su olmalıdır. Ancak bu diyetin miktar hayvanın yaptığı işe, besi durumuna, cüssesine göre değiştirilmelidir. Örneğin zayıf bir köpeğe ilave olarak bir miktar süt, 1adet yumurta, bir miktar sebze ve tahıl verilmelidir.

Yaşama payı diyeti örneği

Et 350-500 g
Sebze 500-600 g
Tahıl 450-600 g (un, ekmek veya makarna)
Tuz 2.5-3 g

Pişirildikten sonra üzerine 25-30 ml mısır özü veya soya yağı katılır.


10 kg ağırlıktaki bir köpek için 750 g

15 kg ağırlıktaki bir köpek için 1000 g

20 kg ağırlıktaki bir köpek için 1200 g

30 kg ağırlıktaki bir köpek için 1500 g miktarlarında et suyu, sebze suyu veya süt gibi sıvılarla ıslatılarak verilir.

Buna ilaveten haşlanmış sebzeler hayvanların önüne konur. 1. karmanın gebe, laktasyondaki dişilere ve sütten kesme dönemindeki eniklere verilmesi tavsiye edilmektedir.

10.GEBE VE LAKTASYONDAKİ KÖPEKLERİN BESLENMESİ

Dişilerin iyi bir verim performansı göstermesi ideal beslemeye bağlıdır. Şişman dişilerde ovulasyon (yumurtlama) oranı genellikle düşüktür.

Östrus (kzgınlık) sırasında enerjinin yaklaşık % 10 arttırılması döllenebilir yumurta (ovum) sayısını arttırabilir. Köpeklerde de fötus, uterus, plasenta, memelerdeki en önemli gelişme gebeliğin son üç haftasında meydana gelir.

Enerji ve besin maddeleri ihtiyaçları gebeliğin ilk 4 haftasında yaşama payı düzeyinde tutulmalı, 5. haftadan 8. haftaya kadar derece derece arttırılmalı, sonra doğumu kolaylaştırmak için gebeliğin sonuna kadar (9 hafta) tekrar yaşama payı düzeyine düşürülmelidir.

Gebelik esnasında karın hacmi uterusun büyümesiyle daraldığı için gebe köpekler günde 3 kere beslenmelidir.

Pratik olarak 6. haftadan itibaren mama miktarı her hafta % 10 düzeyinde artırılarak doğum esnasında % 50’ye kadar artırılır. Gebeliğin son 7-10 gününde iştahsızlık görülebilir, hatta hayvan son öğününü kusabilir. Bu durumda öğün sayısını arttırarak kuvvetli ve lezzetli mamalar vermek, mamayı hayvanın tercihine göre su veya sütle ıslatarak vermek yararlı olabilir.

Sağlıklı bir dişi doğumdan hemen sonra yavrularını emzirmeye başlar. Yeni doğmuş yavruların ağırlığı orta büyüklükteki bir dişinin ağırlığının % 15’i kadardır. Bir haftada doğum ağırlığının iki katına ulaşırlar, bu hızlı büyüme laktasyonun 3-4. haftasına kadar devam eder ve bunun hepsi ananın sütünden karşılanır. Enikler bu dönemde hiç su içmezler. Ananın yeminin yavru vücuduna dönüşme oranı yaklaşık % 50 olarak hesaplanmıştır.

Laktasyon sırasında, yavru sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak diyet yaşama payı düzeyinin iki katı arttırılmalıdır ve derece derece yaşama payının 3-4 katına kadar, doğumdan sonraki 5. haftada daha fazlasına yükseltilir. Bu yüksek ihtiyacın sebebi sütün kompozisyonuna bağlıdır.

Laktasyon sırasındaki artan ihtiyaçlara göre diyette daha fazla enerji, yüksek kaliteli protein, yeterli Ca, P ve vitamin sağlanmalıdır. Laktasyonda verilecek mama miktar fazla olduğu için en az 3 öğün halinde verilmesi uygundur. Hatta yavruları hızlı büyüyen köpeklere 4 öğün halinde verilmesi ve bunun sütten kesime kadar böyle devam etmesi yararlıdır.

(Laktasyon: Dişi memelilerin tamamına yakını doğurduktan sonra meme bezlerinden süt salgılayarak yavrularını beslerler. Bu döneme laktasyon adı verilir.)

11.YAŞLI KÖPEKLERİN BESLENMESİ

Yaşlı köpeklerde sindirim etkinliğinin düşük olması ve Ca gibi çoğu besin maddesinin emiliminin azalması sebebiyle besin maddeleri bakımından zengin, kolay sindirilebilir mamalar kullanılmalıdır. Buna karşılık yaşlı köpeklerin enerji ihtiyaçları daha düşüktür. Bu yüzden diyetlerin kaliteleri artırılırken şişmanlığı önlemek için miktarının azaltılması gereklidir.

Yaşlı köpeklerin beslenmesinde bazı genel uygulamalar:

– Azalan aktiviteye bağlı olarak veya gerekirse eklem hastalıklarının kontrolü için ağırlık artışını kontrol altında tutmak gerekir. Diyette karbonhdrat bakımından zengin yem maddeleri azaltılır.

– Koku alma hissinin azalmasına bağlı olarak iştahsızlık varsa diyetin lezzeti arttırılmalıdır.

– Besin maddelerinin emiliminin azalmasından dolayı diyetin sindirilebilirliğini artırmak gerekir.

– Protein düzeyi değiştirilmeli; böbreklerde bozukluk varsa azaltılmalı, protein kullanımında azalma olursa artırılmalıdır.

– Dişlerin bozulmasına bağlı çiğneme güçlüklerine karşı daha yumuşak bir diyet yedirilmelidir.

Kaynaklar:

 1. İNAL, Prof. Dr. Fatma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıları Anabilim Dalı

6 thoughts on “Köpeklerde Beslenme

 • 9 Şubat 2021 tarihinde, saat 12:43
  Permalink

  Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Benim 3 yaşında 4 kg kız pomeranianım var. Ev yemeği yapıyorum çünkü birçok maddeye alerjisi var. Ancak günde toplamda kaç gram yemek vermem gerektiğini hesaplayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
  Teşekkürlerimle

  Yanıtla
  • 2 Nisan 2021 tarihinde, saat 15:05
   Permalink

   Merhaba
   10 kg ağırlıktaki bir köpek için 750 g önerilmektedir. Sizin köpeğinizi 5 kg kabul edersek günlük 350 gr yeterlidir. Küçük yapılı ırklarda günlük öğünü 2’ye bölerek te verebilirsiniz.

   Yanıtla
 • 5 Nisan 2021 tarihinde, saat 22:48
  Permalink

  Merhaba Alabay cinsi 2 yaşında bir köpeğimiz var yaklaşık 70 kg olduğunu tahmin ediyoruz.
  Çok iştahlı değil ve seçici, daha çok makarna tavuk ciğeri ve kuru mamayı karıştırarak veriyoruz.
  Günlük kaç gram mama vermemiz ve büyük ırklarda en idaealbesin kaynakları ve oranları konusunda bilgi verirseniz çok sevinirim , teşekkür ederim

  Yanıtla
 • 7 Haziran 2021 tarihinde, saat 00:49
  Permalink

  Merhabala günlük 210 kalori kaç gram yapar

  Yanıtla
 • 3 Temmuz 2021 tarihinde, saat 22:03
  Permalink

  Merhaba 3 aylık R.Coli’m var.Günde toplam kaç gram kuru mama vermem gerekir.Bu grama denk gelen bir ölçü şekli verebilirmisiniz.
  Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • 13 Eylül 2022 tarihinde, saat 21:24
  Permalink

  Merhaba, ilk kez pet sahiplendim ve 2 aylıkken aldım şuan 16 aylık. İştahsız. Israrla kuru mama yemiyor. Yaş mama koyuyorum yemiyor. Ama evde biri yemek yesin hemen koşuyor istiyor. Gün boyu aç kalsın gece sonunda (kabından da yemiyor) tabağa koyup yanına oturdugum zaman biraz yiyor gidiyor. Yanına oturmadan da yemiyor beyefendi. Tüyleri saklıyor fakat dokunduğumda onurgaları sayılıyor. 5 kilo yaklaşık 6 aydır kilosu artmıyor çünkü yemiyor. Sürekli acaba mamasını mı sevmedi diyerek değiştiriyorum. Hepsinde bir uzak durup alışmaya çalışırdı ama son 2 aydır mama konusunda çok yoruyor beni. Yemediği için. Üstüne bir de ısırma huyu oluştu. Önceden ağzına alır ısırmazdı dururdu. Şimdi resmen parçalıyor kanatıyor koparıyor. Cinsi pekinez. Veterinerim çok ilgisiz ne beslenmesi hakkında bilgi veriyor ne ısırma konusunda yol gösteriyor. Mama seçimini bile ilk petim sonuçta kendi başıma sürekli değiştire değiştire demedim. Ne kadar vericem ne vericem ne vermicem hep kendi başıma ilerledim.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.