Hormon İlaçları İle Üremenin Denetlenmesi

Bu bölüm Theriogenoloji kitabından özetlenmiştir.

Köpek ve Kedilerde  üremenin ilaçla Denetlenmesi üç şekilde olmaktadır:

1-] Östrusun Ertelenmesi2-] Östrusun Yatıştırılması3-] Ovulasyonun Uyarılması
1-] Östrusun Ertelenmesi
Bu erteleme geçici veya devamlı olabilir. Bu amaçla muhtemel östrus zamanından en az bir gün önce uygun bir progestagen preparatı (s.c) uygulanır.
Bunu izleyen 3 ay sonra ikinci;
4 aylık süre sonrasında üçüncü;
ve bunları izleyen her 5 ayda bir progestagen enjeksiyonları tekrarlanarak devamlı bir erteleme sağlanabilir.
Bu tedavi geçici olarak uygulanmak isteniyorsa, son enjeksiyondan 6 ay sonra hayvan yeniden östrus gösterir.
Östrusun ertelenmesi ile ilgili ilaçlar
Etken MaddeTicari Şekli
Medroxyprogesterone Acetate etken madde içeren preperatlarDepo-Provera flakon 150 mg/ml (Eczacıbaşı)
Divina mavi tablet 10 mg (Abdi İbrahim)
Divitren mavi tablet 20 mg (Abdi İbrahim)
Farlutal tablet 5-250 mg (Deva)
Farlutal flakon 0.5-1 g (Deva)
Premelle draje 2.5-5 mg (Wyeth)
Premelle mavi draje 5 mg (Wyeth)
Megestroletken madde içeren preperatlarMegace tablet 160 mg (Bristol-Myers Squibb)
Progesterone etken madde içeren preperatlarCrinone vaginal jel %4-8 (Sereno)
Di-Pro Oleosum ampul 12.5 mg (Organon)
Progestan yumuşak kapsül 100 mg (Koçak)
Synergon  ampul 10 mg (Biofarma)
Hydroxyprogesterone caproate etken madde içeren preperatlar-Proluton depot ampul 500 mg/2 ml (Schering)
2-] Östrusun Yatıştırılması
Bu durumda progestagenler, östrus kanamasının ilk 3 gününde mutlaka enjekte edilmiş olmalıdır. Enjeksiyondan sonra kanama ve seksüel aktivite azalır ve 5 gün içinde sona erer. Bu uygulama köpek ve kedilerde 6 aylık bir koruma sağlar.
Karnivorlarda aynı amaçla pilokarpin de kullanılabilir. Pilokarpin (%1) 2-4 damla oral olarak verilirse, izleyen 2 günde östrus belirtileri kesilir.
Östrusun yatıştırılması ile ilgili ilaçlar
Etken MaddeTicari Şekli
Pilocarpine Hydrochloride etken madde içeren preperatlar-Pilomin (Abdi İbrahim) damla % 2
-Pilosed (Bilim) damla %2
3-] Ovulasyonun Uyarılması
Kedilerde; östrusun başlangıcından 6-9 gün sonra progestagenlerin etkisinin şüpheli olması nedeniyle LH, HCG veya GnRh hormonlarının enjeksiyonu, cerviks uterinin mekanik veya elektriksel uyarılması ile ovulasyon şekillendirilerek 6 aylık bir korunma sağlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.