Hormon İlaçları İle Üremenin Denetlenmesi

1-] Östrusun Ertelenmesi

2-] Östrusun Yatıştırılması

3-] Ovulasyonun Uyarılması

Bu bölüm Theriogenoloji kitabından özetlenmiştir.

Köpek ve Kedilerde  üremenin ilaçla Denetlenmesi üç şekilde olmaktadır.

1-] Östrusun Ertelenmesi, 2-] Östrusun Yatıştırılması ve 3-] Ovulasyonun Uyarılması

1-] Östrusun Ertelenmesi

Bu erteleme geçici veya devamlı olabilir. Bu amaçla muhtemel östrus zamanından en az bir gün önce uygun bir progestagen preparatı (s.c) uygulanır.

Bunu izleyen 3 ay sonra ikinci;

4 aylık süre sonrasında üçüncü;

ve bunları izleyen her 5 ayda bir progestagen enjeksiyonları tekrarlanarak devamlı bir erteleme sağlanabilir.

Bu tedavi geçici olarak uygulanmak isteniyorsa, son enjeksiyondan 6 ay sonra hayvan yeniden östrus gösterir.

Östrusun ertelenmesi ile ilgili ilaçlar
Etken Madde Ticari Şekli
 Medroxyprogesterone Acetateetken madde içeren preperatlar Depo-Provera flakon 150 mg/ml (Eczacıbaşı)-Divina mavi tablet 10 mg (Abdi İbrahim)

Divitren mavi tablet 20 mg (Abdi İbrahim)

Farlutal tablet 5-250 mg (Deva)

Farlutal flakon 0.5-1 g (Deva)

Premelle draje 2.5-5 mg (Wyeth)

Premelle mavi draje 5 mg (Wyeth)

Megestroletken madde içeren preperatlar Megace tablet 160 mg (Bristol-Myers Squibb)
Progesterone etken madde içeren preperatlar Crinone vaginal jel %4-8 (Sereno)-Di-Pro Oleosum ampul 12.5 mg (Organon)

Progestan yumuşak kapsül 100 mg (Koçak)

Synergon  ampul 10 mg (Biofarma)

Hydroxyprogesterone caproate etken madde içeren preperatlar -Proluton depot ampul 500 mg/2 ml (Schering)
2-] Östrusun Yatıştırılması

Bu durumda progestagenler, östrus kanamasının ilk 3 gününde mutlaka enjekte edilmiş olmalıdır. Enjeksiyondan sonra kanama ve seksüel aktivite azalır ve 5 gün içinde sona erer. Bu uygulama köpek ve kedilerde 6 aylık bir koruma sağlar.

Karnivorlarda aynı amaçla pilokarpin de kullanılabilir. Pilokarpin (%1) 2-4 damla oral olarak verilirse, izleyen 2 günde östrus belirtileri kesilir.

Östrusun yatıştırılması ile ilgili ilaçlar
Etken Madde Ticari Şekli
Pilocarpine Hydrochloride etken madde içeren preperatlar -Pilomin (Abdi İbrahim) damla % 2

-Pilosed (Bilim) damla %2

3-] Ovulasyonun Uyarılması

Kedilerde;östrusun başlangıcından 6-9 gün sonra progestagenlerin etkisinin şüpheli olması nedeniyle LH,HCG veya GnRh hormonlarının enjeksiyonu, cerviks uterinin mekanik veya elektriksel uyarılması ile ovulasyon şekillendirilerek 6 aylık bir korunma sağlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.