Kuşlar

1.Ötücü Kuşlar (Passeriformes)
1.1 İspinozgiller (Fringillidae)
1.1.1. Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs)
1.1.4. Saka kuşu (Carduelis carduelis)
1.2. Kiraz kuşugiller (Emberizidae)
1.3. Sarıasmagiller (Oriolidae)
1.3.1. Bayağı sarıasma (Oriolus oriolus)
1.4. Kargagiller (Corvidae)
1.5. Sığırcıkgiller (Sturnidae)
2.Gece yırtıcıları (Strigiformes)
2.1. Baykuşgiller (Strigidae)
2.1.1. İshak kuşu (Otus scops)
2.1.5. Kukumav (Athene noctua)
2.2. Peçeli baykuşgiller (Tytonidae)
3.Gündüz yırtıcıları (Falconiformes)
3.1. Atmacagiller (Accipitridae)
3.1.5. Kızıl çaylak (Milvus milvus)
3.1.10. Kara akbaba (Aegypius monachus) (T)
3.1.20. Kızıl şahin (Buteo rufinus)
3.1.21. Paçalı şahin (Buteo lagopus)
3.1.24. Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (T)
3.2. Balık kartalıgiller (Pandionidae)
3.3. Doğangiller (Falconidae)
3.3.2. Ulu doğan (Falco cherrug) (T)
4.Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları (Procellariiformes)
4.1. Yelkovangiller (Procellariidae)
4.2. Fırtına kuşugiller (Hydrobatidae)
4.2.1. Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus)
5.Dalgıçkuşları (Gaviiformes)
5.1 Dalgıç kuşugiller (Gaviidae)
6.Batağanlar (Podicipediformes)
6.1. Batağangiller (Podicipedidae)
7.Kürek ayaklılar, Pelikanlar (Pelecaniformes)
7.1. Sümsük kuşugiller (Sulidae)
7.1.1. Sümsük kuşu (Sula bassana)
7.2. Karabatakgiller (Phalacrocoracidae)
7.2.1. Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo)
7.3. Yılanboyungiller (Anhingidae)
7.3.1. Yılanboyun (Anhinga melanogaster)
7.4. Pelikangiller (Pelecanidae)
7.4.1. Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus)
7.5. Tropik kuşugiller (Phaethontidae)
8.Leyleksiler (Ciconiiformes)
8.1. Balıkçılgiller (Ardeidae)
8.2. Leylekgiller (Ciconiidae)
8.2.3. Ak leylek (Ciconia ciconia)
8.3. Aynakgiller (Threskiornithidae)
8.3.2. Kelaynak (Geronticus eremita)
9.Flamingolar (Phoenicopteriformes)
9.1. Flamingogiller (Phoenicopteridae)
9.1.1. Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber)
10.Kazsılar (Anseriformes)
10.1. Ördekgiller (Anatidae)
10.1.1. Sessiz kuğu (Cygnus olor)
10.1.7. Boz kaz /Yaban kazı (Anser anser)
10.1.19. Yeşilbaş (Anas plathyrnchos)
10.1.35. Sütlabi (Mergus albellus)
10.1.39. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)
11. Turnamsılar (Gruiformes)
11.1. Yelvegiller (Rallidae)
11.2. Turnagiller (Gruidae)
11.2.3. Telli turna (Anthropoides virgo)
11.3. Toygiller (Otididae)
11.3.3. Toy (Otis tarda)
12.Yağmur kuşları, Kıyı kuşları (Charadriiformes)
12.1 Poyraz kuşugiller (Haematopodidae)
12.1.1. Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)
12.2. Kılıçgagagiller (Recurvirostridae)
12.2.2. Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta)
12.3. Kocagözgiller (Burhinidae)
12.3.1. Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)
12.4. Bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae)
12.4.2. Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)
12.5. Yağmurcungiller (Charadriidae)
12.6. Çullukgiller (Scolopacidae)
12.7. Korsanmartıgiller (Stercorariidae)
12.8. Martıgiller (Laridae)
12.8.7.Ada martısı (Larus audouinii) (T)
12.9. Sumrugiller (Sternidae)
13.Tavuksular (Galliformes)
13.1. Sülüngiller (Phasianidae)
13.1.1. Bayağı sülün (Phasianus colchicus)
13.1.2. Kınalı keklik (Alectoris chukar)
13.1.7. Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix)
13.1.9. Yeşil Tavus kuşu (Pavo muticus)
13.1.10. Hint (mavi) Tavus kuşu (Pavo Pavo cristatus)
13.2. Orman tavuğugiller (Tetraonidae)
14.Guguk kuşları (Cuculiformes)
14.1. Guguk kuşugiller (Cuculidae)
15.Güvercinler (Columbiformes)
15.1. Güvercingiller (Columbidae)
15.1.4. Kumru (Streptopelia decaocta)
15.1.5. Üveyik (Streptopelia turtur)
16.Steptavukları (Pteroclidiformes)
16.1 Steptavuğugiller (Pteroclididae)
17.Papağansılar (Psittaciformes)
17.1 Papağangiller (Psittacidae)
17.1.1. Yeşil papağan (Psittacula krameri) (Y)
17.1.2. İskender papağanı (Psittacula eupatria) (Y)
17.1.3. Muhabbet kuşu (Melopsittacus undulatus)
17.2 Cacatuidae (Kakadugiller)
17.2.1. Pembe kakadu (Cacatua leadbeateri)
18.Çoban Aldatanlar (Caprimulgiformes)
18.1. Çobanaldatangiller (Caprimulgidae)
18.1.1. Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus)
19.Ebabiller, Sağanlar (Apodiformes)
19.1. Sağangiller (Apodidae)
19.1.1. Ebabil (Apus apus)
20.Kuzgunkuşları (Coraciiformes)
20.1 Yalıçapkınıgiller (Alcedinidae)
20.2 Halcyonidae
20.3 Arı kuşugiller (Meropidae)
20.3.1. Mavi yanaklı arı kuşu (Merops persicus) (T)
20.3.2. Avrupa arı kuşu (Merops apiaster)
20.5 Çavuşkuşugiller (Upupidae)
20.5.1. İbibik (Upupa epops)
21.Ağaçkakanlar (Piciformes)
21.1 Ağaçkakangiller (Picidae)
21.1.3. Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)
21.2. Tukangiller (Ramphastidae)
21.2.1. Tukan (Ramphastos sulfuratus)
21.3. Balkılavuzugiller (Indicatoridae)
21.4. Parlak kuşgiller (Galbulidae)
 
22.Devekuşları (Struthioniformes)
22.1. Deve kuşugiller (Struthionidae)
22.1.1. Devekuşu (Struthio camelus)
23.Penguenler (Sphenisciformes)
23.1. Penguengiller (Spheniscidae)
23.1.1. Kral penguen (Aptenodytes patagonicus)