ISIRILMA / TIRMALANMA VAKASI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SÜREÇYAPILMASI GEREKENLERKİM YAPACAKKARAR TARİHİ
BAŞLANGIÇ Isırma ve/veya tırmalanma başvurusu-Isırılan kişiye aşısını yaptıracağına dair tutanak tutulur ve aşıya sevk edilir.
-Isırılan kişi ile ısıran hayvanın kesin tespiti yapılır.
-Isıran hayvan bulunamaz veya hangi hayvanın ısırdığından emin olunamaz ise yani teşhis edilemez ise kuduz aşılarının tamamını yaptırması kendisine tebliğ olunur.
Memur Ekip başıRutin
MÜŞAHEDE-Isıran hayvan sahipli ise; 10 gün yerinde müşahedeye alınır. Hayvan sahibinden taahhütname alınır.Saha EkipRutin
Isıran hayvan sahipsiz ise; bakımevinde 10 gün müşahedeye alınır. Müşahede Tutanağı düzenlenir.Memur Ekip başıRutin
SONUÇ10 günlük müşahede sonunda hayvan sağlıklı ise müşahede kaldırılır.Vet-HekRutin
Isıran hayvan 10 günlük müşahede süresinde ölür ise, ACİLEN soğuk zincirde Pendik Kuduz Araştırma Merkezine sevk edilir ve vatandaşa bilgi verilir.Memur
Ekip başı Saha Ekip
Rutin
NOTLAR–> ISIRMA VEYA TIRMALAMA Vakalarında AKOS’ta Müşahede bölümü doldurulmalı (Kedi ve köpek)
–> AKOS’ta “ISIRMA/TIRMALAMA” Seçeneği kaydedilmelidir. (Kedi ve köpek)
Vet-Teknik21.1.2020
Kedi Isırma/Tırmalama vakasının gerçekleştiğinden emin olunan durumlarda vatandaş müdürlüğe gelmese dahi kedi müşahedeye alınır. Evraka gelmedi ibaresi düşülür. Müşahede sırasında ölürse ACİLEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE bilgi verilir.Vet-Hek Vet-Tek Ekip başı21.1.2020
Köpek ısırma vakalarında ısırıldığını iddia eden kişi mutlaka ispat etmelidir. (Aşı yaptırdığına dair karne gibi). Aşı karnesi getirememesi durumunda hiçbir işlem yapılmaz.Vet-Hek Vet-Tek Ekip başı21.1.2020