HİZMET İÇİ SINAV SORULARI

SORU-1 Aşağıda sağlıklı, hiçbir işlem yapılmamış ve ilk kez alınan bir sokak köpeğinin bırakılma sürecine kadar işlemler verilmiştir:

I-En az 10 günlük müşahedeye alınır.

II-Müşahede sonucu operasyona alınır ve en geç 7 gün dolmadan sokağa bırakılır.

III-Bütün süreçler hayvan toplama ve bırakma formuna, SAMPAŞ ve Vet-Net‘e işlenir

IV-Veteriner hekim onayı ile istenilen bölgeye bırakılır.

Bu işlemlerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

A-) Yalnız I               B-) II-IV               C-) II-III-IV               D-) I-III               E-) I-II-IV              

SORU-2: Sahiplendirme Süreci ile ilgili aşağıda verilen kurallardan hangisi yanlıştır?

A-) 18 yaş altına sahiplendirme yapılamaz.

B-) Aile onayı olmadan sahiplendirme yapılamaz.

C-) Kişi sahiplendirmeye ailesi ile birlikte ve nüfus cüzdanı/kartı ile gelmek zorundadır.

D-) Tek başına yaşayanlar veya öğrenci evinde bekâr olanlara sahiplendirme yapılmaz.

E-) Sahiplendirme formu arka sayfada ailenin onay verdiğine dair form doldurulur.

SORU-3 Isırma/Tırmala sürecinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A-) Isırılan kişiye aşısını yaptıracağına dair tutanak tutulur ve aşıya sevk edilir.

B-) Isıran hayvan sahipli ise; 10 gün yerinde müşahedeye alınır. Hayvan sahibinden taahhütname alınır.

C-)Isıran hayvan sahipsiz ise; bakımevinde 10 gün müşahedeye alınır. Müşahede Tutanağı düzenlenir.

D-) 10 günlük müşahede sonunda hayvan sağlıklı ise müşahede kaldırılır.

E-) Isıran hayvan 10 günlük müşahede süresinde ölür ise, 10 gün içerisinde soğuk zincirde Pendik Kuduz Araştırma Merkezine sevk edilir.

SORU-4:

I-6 aylıktan büyük yavrular sahiplendirilmez. Kısırlaştırma yaşı gelinceye kadar bakımevinde tutulur.

II-Kanunen yasaklı ırk kapsamındaki köpekler sahiplendirilemez

III-Köpek aşı ve mikroçip yönünden kontrol edilir. 6 aydan küçük yavru sahiplenen kişi mikroçipi ücreti mukabilinde taktırmak zorundadır. Mikroçip takıldıktan sonra teslim edilir.

IV-) 6 aylıktan küçük yavru sahiplendirilmesi halinde yaşını doldurduktan sonraki süreçte kısırlaştırma yaptıracağına dair taahhüt alınır.

Yukarıda “Köpek Sahiplendirme Süreci” ile ilgili verilen bilgilerin hangileri doğru olarak verilmiştir?

A-) I-II                B-) I-II-III                   C-) I-II-III-IV                  D-) I-III                      E-) II-III-IV                   

SORU-5

I-Alfa Cypermethrin ve pire larvaları için larvasid kullanılmalıdır.

II-İlaçlanan ortamın 8 saat kapalı kalması gerekir.

III-İlaçlama sonrası ortam iyice havalandırılmalıdır.

IVİlaçlamadan önce varsa kafes kuşlarının üzeri mutlaka örtülmelidir.

Kapalı alan pire ilaçlaması isteyen bir vatandaşın uygulamadan memnun kalması ve sorunun çözümü için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A-) I-II-III                    B-) I-II-IV                        C-) II-III-IV                    D-) I-II-III-IV                                   E-) I-III

SORU-6

I-Sivrisineklerin yaşam siklusunda kullanılan larvasidler, larva kendi içerisinde –gömlek değiştirirken- veya larva aşamasından pupa aşamasına geçerken etki ederek ölümüne yol açar.

II-Sivrisinekler YUMURTA — PUPA — LARVA  — ERGİN olarak yaşam siklusunu devam ettirir.

III-Sivrisineklerin üremesi için mutlaka akar bir suyun olması gerekmektedir.

IV-Gece uçkun ilaçlamasında aracın en uygun hızı 15-20 km/s olmalıdır.

V-Uçkun ilaçlamasında en uygun saat akşam vakti ve sonrasıdır.

Sivrisinek yaşam siklusu ve larvasid uygulaması ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A-) I-II-III                    B-) I-IV-V                      C-) II-III-IV                    D-) I-II-III-IV-V                         E-) I-III-IV-V

SORU-7: “Sokak Hayvanları Saha Ekibi İstek/Şikâyet Değerlendirme Kriterinde” önem ve müdahale süresi olarak Yeşil, Kırmızı ve Sarı renkler kullanılmaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi yeşil renk için geçerlidir?

A-) Yaralı (araç çarpması, hayvanın yüksekten düşmesi vs.) gibi durumlarda hayvana acil müdahale edilmesi

B-) Isırılma vakaları.

C-) Saldırgan, hasta ve uyuz hayvana müdahale edilmesi vs.

D-) Ölü hayvana müdahale edilmesi.

E-) Ev, apartman ve işyerlerinin evcil hayvan beslenmesi durumunda kontrol edilmesi.

SORU-8: Kanal Sisleme Aracının Çalışma Talimatnamesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi talimatnameye uygun değildir?

A-) Makinanın kontağı açılır. İlaç vanası 13 saniye açılıp kapatılır.

B-) Makinanın devri artırılarak 2 dakika süreyle kanala duman atılır.

C-) Sisleme bittikten sonra, devir düşürülür.

D-) İlaçlama bitirilene kadar sisleme makinası aç-kapa yapılmamalıdır.

E-) Depoya 16 litre mazot 1 litre ilaç katılır.

SORU-9: İstanbul da son yıllarda betonlaşmanın artması, araç sayısındaki artış vb sebeplerle sokak kedilerinin görünürlüğü artmıştır. Hasta ihbarı ile gelen sokak kedisi için aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir?

I-Hasta kedi alındığında vatandaşa SOKAK KEDİSİ ALINDI İLMUHABERİ verilir.

II-Vatandaş isterse ise hasta kediye numaralı tasma takılır.

III-Hasta Kedi Formu eksiksiz doldurulur.

IV-Kinikten bakımevine veya tam tersi nakillerde kafes numarası hasta kedi formuna işlenir

V-Hasta kediyi teslim eden vatandaşlarımıza sokak hayvanları geçici bakımevimizi saat 12.00 den itibaren arayıp hasta hakkında bilgi alabileceği bilgisi verilir.

A-) I-III-IV                         B-) IV-V                      C-) II-III-IV                    D-) II-V                    E-) I-III-IV

SORU-10I-Fare tabletlerinin içeriğinde ascorbik asid bulunmaktadır.

II-Farelerde ölüm, kanın pıhtılaşmasının önlenmesi dolayısıyla iç kanama sonucu şekillenmektedir.

III-Fare tabletlerine kesinlikle el değmemeli, tabletler eldivenle buzdolabı veya dolap arkasına atılmalıdır.

IV-Farelerde ölüm en geç 24 saatte gerçekleşir.

V-Fare istasyonları içerisindeki tabletlerden yenilmesi fare varlığının devam ettiğini göstermektedir. Bu durumda sorun çözülene dek yeni tabletler eklenir.  

Kapalı alan fare mücadelesine ait yukarıdaki bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A-) I-IV-V                      B-) II-V                    C-) I-III-IV-V               D-) II-V                         E-) II-III-V                   

SORU-11

Bayrampaşa veteriner işleri müdürlüğüne ait web sitesinin adresi aşağıda seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) eveteriner.com B-) eveteriner.com.tr C-) eveteriner.net D-) eveteriner.bel.tr E-) eveteriner.org

SORU-12

 UYGULAMA ALANIBÖCEK TÜRÜUYGULAMA YÖNTEMİEN UYGUN  İLAÇLAMA SAATİETKEN MADDEDİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
I-AÇIK ALAN SOKAKSİVRİSİNEK ERGİNULVAKŞAM GÜN BATIMIPermethrin CypermethrinGeniş sokaklarda ve insanların ilaç kokusunu duymak istediği alanlarda
İnsanların yoğun olduğu park gibi alanlarda ve dar sokaklarda
II-AÇIK ALAN SOKAKKARASİNEK ERGİNULVSABAH GÜN DOĞUMUPermethrin CypermethrinGeniş sokaklarda ve insanların ilaç kokusunu duymak istediği alanlarda
İnsanların yoğun olduğu park gibi alanlarda ve dar sokaklarda
III-KAPALI ALANHAMAM BÖCEĞİ, KARA BÖCEKSIRT TULUMBASIÖZEL BİR SAATİ YOKTURAlpha-cypermethrinYoğunluğa göre sıvı larvasit katılabilir (doz: 8 lt su 30 cc )
IV-KAPALI ALANSİVRİSİNEK LARVAGranül SerpmeÖZEL BİR SAATİ YOKTURS-MethopreneKuyularda genellikle soğuk su bulunduğundan larva üremesi en az görünen yerlerdir. Ancak tahliye su motorunun arızalanması sonucu su atamaz ise bodrumda su birikintisi oluşur. Bu sebeple rutin kontrol altında tutulmalıdır.

Yukarıda tabloda açık alan ve kapalı alan biyosidal ürün uygulamasına ait standart bilgiler ve dikkat edilecek hususlar verilmiştir.

Aşağıda seçeneklerden hangisinde tabloda verilen bilgilerin tamamı doğru olarak verilmiştir?

A-) I-II                      B-) I- II-IV                    C-) II-III-IV               D-) III-IV                         E-) I-II-III