SAHİPSİZ HAYVANLAR VE YENİ HAYVAN HAKLARI YASASI

Ülkemizde sokak hayvanlarına yönelik sağlık ve refahın artırılması noktasında çabalar olumlu yönde artarak devam ediyor. Sokak hayvanları ile ilgili geçmişte yaşanan olaylar, çalışanlara bakış, gibi birçok olumsuz dönemlerden bugünlere gelindi. 2004 senesinde o günkü Çevre ve Orman Bakanlığı uhdesinde çıkan 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” milat olmuştur. Gelinen noktada geçmişe göre önemli mesafeler alınmasına rağmen özellikle fiziki şartlarda eksikliklerimiz devam etmektedir. Sorunun çözümünde büyük ölçüde merkezi yönetimin alacağı bağlayıcı kararların etkisi olacaktır.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak son yıllarda yapılan kamu, oda toplantıları, sokak hayvanları çalıştayları ve mecliste bekleyen yeni hayvan hakları yasası için gönderdiğimiz görüşlerimiz ve de yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak görüşümüz özetle aşağıda sıralanmıştır:

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI: Bütün il belediyelerinde ve nüfusu 50 binin üstündeki ilçe belediyelerinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması zorunlu olmalıdır. Müdürlük kurulması belediye başkanının yetkisine bırakılmamalıdır.
GEÇİCİ BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU VE STANDARTI: Nüfusuna bakılmadan her il ve ilçe belediyesine geçici hayvan bakımevi açma zorunluluğu getirilmeli. Bakımevi ve Klinik standartı oluşturulmalı. Eski ve yetersiz bakımevleri yenilenmelidir. Bu noktada yapımı için bakanlıkça destek olunmalıdır.
İBB PROTOKOLÜ YENİLENMELİ: İBB ilçelerle yaptığı protokolü -ilçe belediyelerine belli bir süre tanıyarak- sonlandırmalıdır. Ne de olsa İBB bu işi yapıyor denilerek bu protokol ilçe belediyelerini riyaset nezdinde rehavete düşürmüş, kendi ilçesindeki bakımevi ya kaldırılmış, ya kapasitesi düşürülmüş, ya da bakımevi yaptırma gereği duyulmamıştır.
Yeni protokolde; İBB, ilçe belediyelerinin çözüm bulamadığı konularda -hiçbir ön şart koşmadan- osteosentez operasyonları gibi üst düzey operasyonları yapmalıdır. Yani ilçe belediyeleri 1.basamak sağlık hizmeti vermelidir. İBB üst basamak sağlık hizmeti vermelidir.
BAHÇELİ YAŞAM ALANI: Sahipsiz köpekler için ilçe belediyelerinin tamamının kullanabileceği “Doğal Yaşam Alanı” oluşturulmalıdır. Bu yerleri İlçe belediyelerinin tek tek oluşturması yerine ya İBB ya da Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde oluşturulmalıdır. Beslenmesi yasak ırklar, agresif ve engelli hayvanlar için bu alanlar kullanılmalıdır.
Gelinen noktada agresif bazı sahipsiz sokaktaki köpekler vatandaşımız arasında ikileme yol açmıştır. Birçok kişi ısırılma ve saldırma şikâyeti ile belediyemize başvuru yapmaktadır. Özellikle bazı saatlerde gruplaşan köpekler kişilere saldırabilmektedir. Bu tür köpeklerin ömür boyu bakımevinde tutulması hem köpek açısından hem de mekânın kapasitesi açısından uygun olmadığı açıktır. Bu tür köpekler orman içerisinde oluşturulacak doğal yaşam alanında ömür boyu yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmalıdır.
HAYVAN SATIŞINA YASAK GETİRİLMELİ
*İnternet üzerinden hayvan satışına yasak getirilmeli ve sıkı denetim, cezalar artırılmalı ve tekrarında hapis cezası getirilmeli…
*Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmalıdır.
*Yasaklı ırkların çoğaltılıp satılmasına ve bu köpeklerin dövüştürülmesinin önlenmesi için güvenlik takibi alınması gerekmektedir. Cezai işlemlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi
VETERİNER FAKÜLTELERİ SORUMLULUK ALMALI: Kanun, Veteriner Fakültelerine de sorumluluk yüklemeli. Belediyelerle protokol yapması ve ücretlerin mevcut tarifeden en az %50 indirimli uygulanması, giderlerin bir kısmının merkezi yönetim tarafından karşılanması vb.
Veteriner Fakültelerince sahipsiz hayvanlara dönük çeşitli bilimsel çalışmalar ile gelecek noktasında öngörüler oluşturulmalıdır.
VETERİNER HEKİM İSTİHDAMI: Hayvan bakımevi ve kliniğinde çalışan Veteriner Hekim ve veteriner teknikerlerin ya 657 ye tabi ya da sözleşmeli memur olarak istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmelidir. Hizmet alımı –taşeron- üzerinden istihdam edilmesinin önüne geçilmelidir.
İSİMLENDİRME VE KIYAFET: Bu alanda çalışan personele ortak bir isim ve kıyafet belirlenmelidir.  Bayrampaşa Belediyesi olarak bakımevinde ve saha da çalışan personelimize “Yardımcı Hayvan Sağlığı Personeli” ismini verdik. Kıyafet olarak ise 112 ambulanslarda çalışan personelin kıyafetini belirledik. İsimlendirme ve özellikle kıyafet personelin yaptığı işin saygınlığını ve görünürlüğünü artırdı. Bu görevi yapacak personel, “Yardımcı Hayvan Sağlığı Personeli” sertifikası alma zorunluluğu getirilmelidir. Bu eğitimi üniversiteler, oda veya halk eğitim müdürlükleri verebilir. 
ARAÇ İSİMLENDİRME VE STANDARTI: Bu tür araçların giydirme, isimlendirme ve kafes sistemi için ölçü oluşturulmalıdır. Bayrampaşa Belediyesi olarak araçlarımıza “Acil Sokak Hayvanları Hasta Nakil Ambulansı/Aracı” ismini vereceğiz.
KAYIT SİSTEMİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ: Tarım Bakanlığı uhdesinde -Türkiye geneli-  merkezi kayıt sistemi getirilmeli. İTS-ATS ile ilçe belediyelerinin ve İBB’nin kullandığı hayvan kayıt sistemleri birleştirilerek tek bir programa dönüştürülmelidir. Halen Bayrampaşa Belediyesi 3 farklı program kullanmaktadır. Yani bir kayıt 3 kez tekrarlanmaktadır. Bu da iş yükünü oldukça artırmaktadır. (Belediye Hasta Kayıt Programı, İBB Vet-Net, Tarım İTS-ATS)
ÖLEN HAYVANLAR, MORG OLUŞTURULMASI: Ölen sokak hayvanları halen poşet içerisinde çöp toplama araçlarına bırakılmaktadır. Bu durum düzeltilmelidir. Her bakımevinde morg oluşturulmalı ve İBB tarafından kurulacak –halen Tuzla’da var- alanlarda gömü yapılmalıdır. İşleyiş insan sağlığındaki Tıbbi atık toplama aracında olduğu gibi hafta da bir ilgili belediyeden evrakı ile birlikte ölü köpek/kedi alınmalı ve gömü alanına götürülmelidir. Bu hizmet aynı zamanda sahipli hayvanları da kapsayabilir. Çünkü ölen hayvanını bazen gelişigüzel boş bir araziye gömü yapabilmektedir. Bu uzun vade de olumsuzları barındırmaktadır
SAHİPSİZ KÖPEKLERİN BULUNDUĞU YERDE REHABİLİTASYONU: Sokak köpeklerinin şehir ortamına uyumu için projeler geliştirilmelidir. Mücavir alanı olmayan belediyelerde bu tür projeler daha kolay yapılabilir. Bayrampaşa Belediyesi olarak “SOKAKTA SAHİPLENME PROJESİNİ” sürdürmekteyiz.
KUDUZ AŞISI VE ANTİPARAZİTER UYGULAMALARIN TEKRARI: Sokaktaki hayvanlar kuduz aşısı ve antiparaziter uygulamalarının tekrarının sağlanabilmesi zoonoz hastalıkların önlenmesi noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda çalışma yapılmaması halinde uzun vadede halk sağlığı sorunu yaşanabilir.
YASAKLI IRKLAR: Mevcut kanuna göre beslenmesi yasak olmasına rağmen birçok kişinin beslediği bilinmektedir. Zaman zaman bu ırkları besleyenler hakkında yapılan şikâyetler gelmektedir. Bu tür şikâyetlerin kolluk kuvvetlerince değerlendirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir