Köpek içeriğine geri dön

Köpeklerde Doğum Ve Sonrası Hastalıklar Metabolizma Hastalıkları

Bu sayfada

Kedi Ve Köpekte Doğum

Köpeklerde Akut Metritis

Kedi Ve Köpeklerde Retentio Secundinarium

Köpeklerde Prolapsus Vagina

Köpeklerde Metabolizma Hastalıkları

Köpeklerde Eklampsia

bu bölüm    kitabından özetlenerek alınmıştır.

KEDİ VE KÖPEKTE DOĞUM

Doğumun başladığının belirtisi hayvanın yerini ve yatağını hazırlamasıdır. İlk yavrusunu doğuracak olanlarda laktasyon doğumla başlamasına karşın çok doğum yapmış olanlarda doğumdan birkaç gün önce memeler sıkıldığında süt gelir. Beden ısısında doğumun başlamasından 24 saat önce 1–2 oC ‘lik geçici bir düşme görülür.

Köpeklerde doğumun ilk aşamasında karakteristik hiçbir olgu yoktur. Genelde ana huzursuzdur, iştahsızdır ve sık sık solur. Bu beldekler ilk yavrusunu doğuranlarda daha belirgindir ve 12 saat sürer.

İkinci aşamanın başladığını sancılar belli eder. Hayvan genellikle yatar, zaman zaman kısa aralıklarla dolaşır. İlk yavrunun su kesesi golf büyüklüğünde vulvadan çıkar, bu kese vulvayı devamlı yalayan ana tarafından yırtılır. Diğer türlerde olduğu gibi yavrunun başının kanaldan geçşi anında ana çok fazla güç sarferder, başın dışarı çıkmasından sonra yavrunun geri kalan bölümü kolaylıkla gelir. İlk yavrunun çıkışı ortalama 1 saat alır. Yavruların %60 ‘ı anterior presentasyonda (ön pozisyonda) gelir. Göbek kordonu doğum sırasında kopmaz, ana, kordonu dişleri ile ezerek koparır.

İlk yavrunun doğumundan sonra ana bir süre dinlenir ve çok kısa bir süre sonra memelerini emmeye başlayacak olan yavruyu yalar. Yavru zarları 10-15 dakika sonra atılır ve hemen ana tarafından yenir.

Kısa bir aradan sonra sancılar tekrar başlar, bu gecike 30 dakika kadar sürer. İkinci yavru birinci için gerekenden daha kısa zamanda doğar, üçüncü yavruda kısa bir dinlenme sonu hemen doğar. Bu suretle özel bir durum olmadıkça dişi köpek yavruların tamamını 6 saat veya buna yakın bir süre içerisinde doğurur.

Son yavrunun zarları hemen doğumla veya kısa bir süre sonra atılır. Çok ender olgularda bu süre 24 saate kadar uzayabilir.

Köpekte doğumda beliren özellik uterustan gelen akıntının koyu yeşil renkte olmasıdır.

Kedide doğum olgusu köpeklerininkinin aynısıdır. Yavru sayısı 3-5 arasındadır. Doğum 6 saatte tamamlanır.

KÖPEKLERDE AKUT METRİTİS

Doğumdan sonraki bir hafta içinde ve sıklıkla 12-96. saatler arasında görülen, erken post partum dönemin infeksiyöz bir hastalığıdır. İnfeksiyöz etkenler doğumdan sonra cerviksin açık olduğu dönemde uterusa girerler.

Sebepleri:

Predispoze sebepler olarak, güç doğumlar

Uygunsuz doğuma yardım girişimleri

Retentiosecundinarum

Uterus inertiası

Semptomlar:

Vulvadan fena kokulu müköz, purulent ya da kanlı purulent bir akıntı gelir. Retentio secundinarum ile komplike olgularda akıntı yeşil renktedir.

Sistemik bozukluk olarak anoreksi, depresyon, dehidratasyon ve taşikardi görülür. Beden ısısı hastalığın başlangıcında yüksek, son evresinde normalin altındadır.

Tanı:

Abdominal palpasyonda uterus büyümüştür.

Tanı da radyografiden de yararlanılabilir. Bu yöntemde büyüyen uterusta fötus veya lokal büyümeler kolayca saptanabilir.

Laboratuar bulguları olarak,lökopeni ve dehidratasyona bağlı total protein ve kan hematokrit değerlerinde artış görülür.

Sağaltım:

Uterusu uyarmak amacı ile oksitosin 0.5-1 IU/kg canlı ağırlık hesabıyla i.m olarak 1-2 saat aralıklarla birkaç defa enjekte edilebilir.

Prostoglandin F2 alfa veya analogları yarar sağlayabilir.

Dehidre ve toksemik hayvanlarda intravenöz sıvı sağıtımı yapılır.

PİYOMETRA

Pyometra, uterusta farkedilebilecek miktarda purulent içeriğin toplanması ve ovaryumların siklik faaliyetlerinin kesilmesi olarak tanımlanabilir.

Karnivorlarda piyometranın sağaltımı için en etkili yöntem ovariohysterectomie operasyonudur.

KÖPEK VE KEDİLERDE RETENTİO SECUNDİNARİUM

KARNİVORLARDA yavru zarları her yavrunun doğumundan kısa bir süre sonra atılır. Son yavrunun zarları ise 30 dakika sonra bırakılır. Normal olarak zarlarının atan köpeklerde 12 saat kadar devam edebilen koyu yeşil renkte bir akıntı görülür. Doğumdan sonra 12 saatten fazla süre   geçtiği halde bu akıntı bu akıntı devam ediyorsa yavru zarlarının düşmediğini belgeler. Genellikle son doğan yavrunun zarları atılmaz. Retentio secundinarım yavrulama sırasında farkedilirse zarlar iki parmakla hafifçe çekilerek çıkartılabilir.

Küçük kedi ve köpeklerde karın duvarından masaj yapılarak yavru zarları cervix’e doğru itilebilir ve dışarı çıkması sağlanır.

Retentio secundinariumlu köpeklere 10-20 IU oksitosin intramüsküler enjekte edilmesi yarar sağlayabilir.

Eğer zarlar 12-24 saat içerisinde atılmaz akut metritise neden olurlar.

KÖPEKLERDE PROLAPSUS VAGİNA

Köpeklerde prolapsus vagina veya vagina mukozasının hyperplazisi daha çok östrus sırasında ortaya çıkar ve Boxer ırkı köpeklerde bu duruma karşı kalıtsal bir duyarlılık söz konusudur.

Olguların çoğunun östrojenik hormon miktarının arttığı pro-östrüsün son günlerinde ve doğuma yakın dönemlerde oluşması hiperöstrogenik etkinin hastalıkta önemli bie rol oynadığını göstermektedir. Hiperöstrogenik etki sonucunda vaginal mukozada yaygın ödematöz hyperplazi şekillenmekte ve bu dokular vulva dudaklarından dışarı doğru çıkmaktadır.

Kalıtım ve hiperöstrogenik etkinin yanı sıra, konstipation,çiftleşme sırasında erkek ve dişinin zorla ayrılması gibi faktörlerde hastalığın şekillenmesinde rol almaktadır.

SAĞALTIM

Genellikle hafif olgularda hyperplazi ve prolapsus vaginanın sağıtımı gerekmez. Östrus evresi geçince bu tür hafif olgular kendiliğinden iyileşirler. Ancak östrus geçene kadar hyperplazik vaginanın yaralanmaması için gerekli özen gösterilmelidir.

 

KÖPEKLERDE METABOLİZMA HASTALIKLARI

KÖPEKLERDE EKLAMPSİA

Eklampsia, puerperal tetani adı ile de anılan , köpeklerde ve nadiren de kedilerde hipokalsemi ile karakterize olan komplike bir metabolik bozukluktur. Her yaştan ve ırktan köpeklerde görülmekle birlikte daha çok küçük boy köpeklerde rastlanmaktadır.

Etiyolojisinde paratiroid bezi bozuklukları, emzirme esnasında fazla kalsiyum kullanılması gibi sebepler sayılabilir.

Semptomlar:

Köpeklerin normal serum kalsiyum seviyesi 8 mg/100 ml ‘dir. Kalsiyum düzeyi 6-7 mg/100 ml düşünce semptomlar ortaya çıkar.

İlk semptomlar hayvanda huzursuzluk, ataksi, viyaklama, sinirlilik pupilla genişlemesi, hızlı solunum, kaslarda titreme ve spazmdır. Ekstremite kasları ve eklemler setleşmiştir. Hayvan ayağa kalkamaz ve yan yan tarafına yatar. Mukozalarda siyanoz bol salivasyon ve felç belli başlı semptomlardır.

Sağaltım:

-%10’luk Ca-Glukonattan 10 kg canlı ağırlığa 5-15 ml i.v yolla verilir. Takviye amaçlı daha sonra deri altı verilebilir.

Yaygın kas hareketlerinden sonra ortaya çıkan hipoglisemiyi tedavi etmek için %5 dekstroz uygulanabilir 50 cc

48 saat emzirme olayı durdurulur.

    • bediA on 23 Mart 2020 at 01:40
    • Cevapla

    köpeğim t gün önce erken doğum yapmış
    12 tane bebek doğmuş bu lardan 5 tNesi sağ kalmış 1 i daha ölecek sanki emmiyor mama vermeme rağmen çok zpr jareket ediyor.anne köpek kanaması pıgtılı koyu kırmızı decam ediyor akımtısı normalmi ?

    1. MERHABA ANNE SAĞLIĞI NASIL. YAVRULAR ANNE SÜTÜ ALIYOR MU ? ANNEDE İŞTAHSIZLIK VE ATEŞ VAR İSE MUTLAKA VETERİNER HEKİME GÖSTERİN. DOĞUMDAN SONRA KANAMA NORMALDİR.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.