Klinik içeriğine geri dön

Kuşlar

 

1. Ötücü Kuşlar (Passeriformes) 13. Tavuksular (Galliformes)
2. Gece yırtıcıları (Strigiformes) 14. Guguk kuşları (Cuculiformes)
3. Gündüz yırtıcıları (Falconiformes) 15. Güvercinler (Columbiformes)
4. Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları (Procellariiformes) 16. Steptavukları (Pteroclidiformes)
5. Dalgıçkuşları (Gaviiformes) 17. Papağansılar (Psittaciformes)
6. Batağanlar (Podicipediformes) 18. Çoban Aldatanlar (Caprimulgiformes)
7. Kürek ayaklılar, Pelikanlar (Pelecaniformes) 19. Ebabiller, Sağanlar (Apodiformes)
 8. Leyleksiler (Ciconiiformes) 20 Kuzgunkuşları (Coraciiformes)
9. Flamingolar (Phoenicopteriformes) 21. Ağaçkakanlar (Piciformes)
10. Kazsılar (Anseriformes) 22. Devekuşları (Struthioniformes)
11. Turnamsılar (Gruiformes) 23. Penguenler (Sphenisciformes)
12. Yağmur kuşları, Kıyı kuşları (Charadriiformes)

1.Ötücü Kuşlar (Passeriformes)

1.1 İspinozgiller (Fringillidae)

1.1.1. Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs)

1.1.4. Saka kuşu (Carduelis carduelis)

1.2. Kiraz kuşugiller (Emberizidae)

1.3. Sarıasmagiller (Oriolidae)

1.3.1. Bayağı sarıasma (Oriolus oriolus)

1.4. Kargagiller (Corvidae)

1.5. Sığırcıkgiller (Sturnidae)

2.Gece yırtıcıları (Strigiformes)

2.1. Baykuşgiller (Strigidae)

2.1.1. İshak kuşu (Otus scops)

2.1.5. Kukumav (Athene noctua)

2.2. Peçeli baykuşgiller (Tytonidae)

3.Gündüz yırtıcıları (Falconiformes)

3.1. Atmacagiller (Accipitridae)

3.1.5. Kızıl çaylak (Milvus milvus)

3.1.10. Kara akbaba (Aegypius monachus) (T)

3.1.20. Kızıl şahin (Buteo rufinus)

3.1.21. Paçalı şahin (Buteo lagopus)

3.1.24. Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (T)

3.2. Balık kartalıgiller (Pandionidae)

3.3. Doğangiller (Falconidae)

3.3.2. Ulu doğan (Falco cherrug) (T)

4.Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları (Procellariiformes)

4.1. Yelkovangiller (Procellariidae)

4.2. Fırtına kuşugiller (Hydrobatidae)

4.2.1. Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus)

5.Dalgıçkuşları (Gaviiformes)

5.1 Dalgıç kuşugiller (Gaviidae)

6.Batağanlar (Podicipediformes)

6.1. Batağangiller (Podicipedidae)

7.Kürek ayaklılar, Pelikanlar (Pelecaniformes)

7.1. Sümsük kuşugiller (Sulidae)

7.1.1. Sümsük kuşu (Sula bassana)

7.2. Karabatakgiller (Phalacrocoracidae)

7.2.1. Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo)

7.3. Yılanboyungiller (Anhingidae)

7.3.1. Yılanboyun (Anhinga melanogaster)

7.4. Pelikangiller (Pelecanidae)

7.4.1. Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus)

7.5. Tropik kuşugiller (Phaethontidae)

8.Leyleksiler (Ciconiiformes)

8.1. Balıkçılgiller (Ardeidae)

8.2. Leylekgiller (Ciconiidae)

8.2.3. Ak leylek (Ciconia ciconia)

8.3. Aynakgiller (Threskiornithidae)

8.3.2. Kelaynak (Geronticus eremita)

9.Flamingolar (Phoenicopteriformes)

9.1. Flamingogiller (Phoenicopteridae)

9.1.1. Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber)

10.Kazsılar (Anseriformes)

10.1. Ördekgiller (Anatidae)

10.1.1. Sessiz kuğu (Cygnus olor)

10.1.7. Boz kaz /Yaban kazı (Anser anser)

10.1.19. Yeşilbaş (Anas plathyrnchos)

10.1.35. Sütlabi (Mergus albellus)

10.1.39. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)

11. Turnamsılar (Gruiformes)

11.1. Yelvegiller (Rallidae)

11.2. Turnagiller (Gruidae)

11.2.3. Telli turna (Anthropoides virgo)

11.3. Toygiller (Otididae)

11.3.3. Toy (Otis tarda)

12.Yağmur kuşları, Kıyı kuşları (Charadriiformes)

12.1 Poyraz kuşugiller (Haematopodidae)

12.1.1. Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)

12.2. Kılıçgagagiller (Recurvirostridae)

12.2.2. Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta)

12.3. Kocagözgiller (Burhinidae)

12.3.1. Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)

12.4. Bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae)

12.4.2. Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)

12.5. Yağmurcungiller (Charadriidae)

12.6. Çullukgiller (Scolopacidae)

12.7. Korsanmartıgiller (Stercorariidae)

12.8. Martıgiller (Laridae)

12.8.7.Ada martısı (Larus audouinii) (T)

12.9. Sumrugiller (Sternidae)

13.Tavuksular (Galliformes)

13.1. Sülüngiller (Phasianidae)

13.1.1. Bayağı sülün (Phasianus colchicus)

13.1.2. Kınalı keklik (Alectoris chukar)

13.1.7. Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix)

13.1.9. Yeşil Tavus kuşu (Pavo muticus)

13.1.10. Hint (mavi) Tavus kuşu (Pavo Pavo cristatus)

13.2. Orman tavuğugiller (Tetraonidae)

14.Guguk kuşları (Cuculiformes)

14.1. Guguk kuşugiller (Cuculidae)

15.Güvercinler (Columbiformes)

15.1. Güvercingiller (Columbidae)

15.1.4. Kumru (Streptopelia decaocta)

15.1.5. Üveyik (Streptopelia turtur)

16.Steptavukları (Pteroclidiformes)

16.1 Steptavuğugiller (Pteroclididae)

17.Papağansılar (Psittaciformes)

17.1 Papağangiller (Psittacidae)

17.1.1. Yeşil papağan (Psittacula krameri) (Y)

17.1.2. İskender papağanı (Psittacula eupatria) (Y)

17.1.3. Muhabbet kuşu (Melopsittacus undulatus)

17.2 Cacatuidae (Kakadugiller)

17.2.1. Pembe kakadu (Cacatua leadbeateri)

18.Çoban Aldatanlar (Caprimulgiformes)

18.1. Çobanaldatangiller (Caprimulgidae)

18.1.1. Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus)

19.Ebabiller, Sağanlar (Apodiformes)

19.1. Sağangiller (Apodidae)

19.1.1. Ebabil (Apus apus)

20.Kuzgunkuşları (Coraciiformes)

20.1 Yalıçapkınıgiller (Alcedinidae)

20.2 Halcyonidae

20.3 Arı kuşugiller (Meropidae)

20.3.1. Mavi yanaklı arı kuşu (Merops persicus) (T)

20.3.2. Avrupa arı kuşu (Merops apiaster)

20.5 Çavuşkuşugiller (Upupidae)

20.5.1. İbibik (Upupa epops)

21.Ağaçkakanlar (Piciformes)

21.1 Ağaçkakangiller (Picidae)

21.1.3. Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)

21.2. Tukangiller (Ramphastidae)

21.2.1. Tukan (Ramphastos sulfuratus)

21.3. Balkılavuzugiller (Indicatoridae)

21.4. Parlak kuşgiller (Galbulidae)

22.Devekuşları (Struthioniformes)

22.1. Deve kuşugiller (Struthionidae)

22.1.1. Devekuşu (Struthio camelus)

23.Penguenler (Sphenisciformes)

23.1. Penguengiller (Spheniscidae)

23.1.1. Kral penguen (Aptenodytes patagonicus)

1.1.1.Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs)

  Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından ötücü bir kuş türü. ÖzellikleriUzunlukları yaklaşık 15 cm, erkeklerin gaga üstü siyah, tepesi, ense ve boyun yanları mavimsi bozdur. Sırtı pas renginde, kuyruksokumu yeşil, kuyruğunun kenar tüyleri beyaz, kanatları siyah ve beyaz çizgilidir. Dişiler ve yavrular daha soluk, kahverengimsi boz renkleri ile ayırt edilir. Yaşam şekli Şakrak ve yüksek …

1.1.4. Saka kuşu (Carduelis carduelis)

 Saka kuşu (Carduelis carduelis), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından kafeslerde çok beslenen ötücü bir kuş türüdür. Coğrafi dağılımları Avrupa, Asya’nın batısı ve Kuzey Afrika’yı kapsar. Türkiye’nin hemen her yerinde yaz kış görülebilir.ÖzellikleriErişkinlerde gaga dibinden gözün arka ucuna kadar yayılan kırmızılığı yalnız gaga ile göz arasındaki koyu esmer bir bant keser. Başın gerdan ve gözün gerisindeki yanları beyaz, …

1.3.1. Bayağı sarıasma (Oriolus oriolus)

  Bayağı sarıasma (Oriolus oriolus), sarıasmagiller (Oriolidae) familyasından pembe gagalı, sarı renkli ötücü bir kuş türü.ÖzellikleriErkeği göz alıcı derecede sarı ve kanatları siyah renkli, gagası pembedir. Dişisi erkeğine benzer ancak gagaya yakın siyahlıktan yoksundur ve göğsün siyah noktalıdır. Birçoğunun renkleri daha yeşil, kuyruk sokumları sarı, kanatları koyu renk ve alt tarafları açık renktir. Genç erkekler …

1.5.1. Bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris)

Bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris), ötücü kuşlar takımından, sığırcıkgiller familyasına ait bir kuş türüdür. Ülkemizin her tarafında her mevsim görülen yerli kuşlardır. Ormanlık ve ağaçlık olan her yerde rastlanırlar. Göç mevsimlerinde bazı bölgelere ve ağaçlara yüzlercesi birden konar. Böceklerle, bazen meyve ve tohumlarla beslenirler. Yuvalarını kovuklara ve duvar deliklerine sap ve kökler kullanarak yaparlar. 4-7 mavi …

1.8.1. Ev serçesi (Passer domestica)

Bayağı serçe (Passer domesticus), serçegiller (Passeridae) familyasından coğrafi dağılımı çok geniş olan en yaygın ve en iyi tanınan serçe türü. Uzunluğu 14 cm, rengi uzaktan bakıldığında grimsi kahverengidir. Ama erkekler yakından bakıldığında oldukça canlı renkleri ile dikkat çeker. Tepelerinde kızıl kahverengi tüylerle sınırlanmış gri bir bölge, gerdan ve göğüslerinde siyah bir leke vardır. Siyah leke …

10.1.1. Sessiz kuğu (Cygnus olor)

Sessiz kuğu (Cygnus olor), ördekgiller (Anatidae) familyasına ait bir kuğu türüdür.ÖzelliklerErişkinleri 125-170 cm büyüklüğünde, 200-240 cm kanat açıklığına sahiptirler. Erkekler, dişilerden daha büyüktür ve onların gagasında daha büyük bir topuz vardır. Uçan en ağır kuşlardandırlar, erkekler 12 kg, dişiler ise 9 kg civarındadır. Boyutu, portakal rengi-kırmızımsı gagası ve beyaz kuş tüylüdür. Genç kuşlar, “kuğu yavruları” …

10.1.19. Yeşilbaş (Anas plathyrnchos)

Yeşilbaş (Anas platyrhynchos), Ördekgiller familyasından bir yüzücü ördek türü. Dünyanın her yerinde bulunabilirler.Yeşilbaş ördek 56–65 cm boyunda olup, kanat açıklığı 81–98 cm ve ağırlığı 908-1589 gramdır. Erkeğinin üreme döneminde, parlak yeşil bir başı, siyah kuyruğu ve altında siyah çizgi olan sarı bir gagası vardır. Dişisi açık kahverengidir ve koyu kahverengi gagası vardır. Yine de, hem …

10.1.35. Sütlabi (Mergus albellus)

Sütlabi (Mergus albellus), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük, denizel bir ördek türüdür. Avrupa ve Asya’nın kuzey kesimlerinde yaşarlar. Ağaçların bulunduğu ortamlara ihtiyaç duyarlar. Balıktan zengin göl ve akarsuların çevrelerinde yerleşirler. Kışları Baltık Denizi, Karadeniz, Kuzey Almanya gibi ülkelere göç ederler. Özellikleri Görünüm olarak siyah-beyaz ve uçuşları sırasında bu renklerde görünebilen kuşlardır. Dişiler ve genç erkekler daha fındık …

10.1.39. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük bir ördek türü (Akbaş ve Kalkıkkuyruk olarak da bilinir. Aslında “dik kuyruk” ifadesi belirli bir grup kazsıları nitelemek için kullanılır (stiff-tailed ducks) ancak Türkiye’de yaygın olarak Oxyura leucocephala kastedilir. Amerika’da ise yaygın olarak Oxyura jamaicensis anlaşılır.Uzun, arkaya ya da yukarıya doğru dikilmiş kuyruğu, büyük, beyaz başı ve geniş, …

10.1.7. Boz kaz /Yaban kazı (Anser anser)

Yaban kazı ya da boz kaz (Anser anser), ördekgiller (Anatidae) familyasından 75-90 cm. boyunda, sulak alanlar ve deniz kenarlarında yaşayan, evcil kazın atası olan kaz türüdür.Düz uçan, yavaş kanat çırpan iri bir kuştur. Bacakları ve gagası pembedir. Sesi, evcil kazınkine benzer. Uçarken, güçlü bir biçimde “een-ang-ang” diye bağırır.             Bilimsel Sınıflandırma Âlem Animalia (Hayvanlar) Şube …

11.2.3. Telli turna (Anthropoides virgo)

Telli turna (Anthropoides virgo), turnagiller (Gruidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Göçmendirler, Afrika ve güney Asya’da kışlarlar. Telli turnalar genellikle, kış boyunca kuru otlaklarda bulunurken, üreme mevsimi esnasında bataklık alanlar yaşam yeri olarak tercih edilir. Nemli bataklıklar, bozkır habitatları ve çayırlar, seçilebileceği diğer alanlardır. Türkiye’de şu anda 11 telli turna vardır. Nesli tükenmekte olan kuşlar …

11.3.3. Toy (Otis tarda)

Genel Bilgiler Toy (Otis tarda), toygiller (Otididae) familyasından çok ürkek bir kuş türüdür. Türkiye’nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyaca en büyük uçabilen kuşlardan biridir.   Dış özellikleri Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg’a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg …

12.1.1. Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)

Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus), poyraz kuşugiller (Haematopodidae) familyasından bir kuş türüdür.ÖzelliklerBüyük açıkça ve gürültülü yağmurkuşu-gibi kuşlardır, siyah ve beyaz kuş tüyü, kırmızı bacakları ve midyeler gibi açık yumuşakçaları parçalamak veya buldukları yer solucanları için kuvvetli geniş kırmızı gagaları vardır. Genç kuşlar, daha kahverengidir, beyaz bir boyun yakası ve daha soluk bir gagası vardır. Uçuşta, …

12.2.2. Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta)

Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta), kılıçgagagiller (Recurvirostridae) familyasından bir kuş türüdür. Ilımlı Avrupa ve batı ve merkezi Asya’da üreme gösterirler. Bu tür göçmendir ve kışın en çok Afrika veya güney Asya’da görülürler. Bazıları, sahalarının en yumuşak parçalarında kışa kalır, örneğin güney İspanya ve güney İngiltere’de. Özellikler Erişkinlerin, bir siyah başlığın dışında kuş tüyü beyazdır ve kanatlarda …

12.3.1. Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)

  Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus), kocagözgiller (Burhinidae) familyasından bir kuş türüdür. Güney Avrupa, kuzey Afrika ve güneybatı Asya’da meydana gelirler. Yazın ılımlı Avrupa ve onun sahasının Asyalı parçalarında göçmendir, kışı ise Afrika’da geçirir. Mısır’da, melodik şarkısı geceleyin duyulur ve kuş neredeyse asla görülmez.Özellikler Orta büyüklükte olup, güçlü siyah ve sarı-siyah gagaları, onlara bir “sürüngen” görünüşü …

12.4.2. Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)

Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola), bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Avrupa, güneybatı Asya ve Afrika’nın daha ılık parçalarında bulunur. 2-4 yumurtayı yere koyarlar. Göçmendirler yumurtlamak için kışın, güney Afrika ve Hindistan’a göç eder. Büyüklükleri 24–28 cm kanat açıklıkları ise 60–70 cm’dir. Havayla ilgili beslenmeye adapte olan kısa bir gagası, kısa bacaklar, uzun sivri …

12.8.7.Ada martısı (Larus audouinii) (T)

Ada martısı (Larus audouinii), martıgiller (Laridae) familyasından bir martı türü.Tipik martı rengi olan siyah, beyaz ve gri renkleri taşıyan ada martısının en ayırt edici özelliği koyu renk gözleri ve kan kırmızı gagasıdır. Kafası ve gövdesi beyaz, kanatları gri ve kuyruğu siyahtır. Bu martı türü sarı bacaklı martıya (Larus michahellis) benzer ama grimsi-siyah bacakları ile ayırt …

13.1.1. Bayağı sülün (Phasianus colchicus)

Bayağı sülün (Phasianus colchicus), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü.ÖzelliklerVücut kuş tüyü, yeşil, mor ve beyaz işaretlerle parlak altın ve kahverengi çizgilidir. Dişi, kesinlikle gösterişli değildir, her yeri daha soluk benekli kahverengi bir kuş tüyüyle kaplıdır ve 20 cm civarı bir kuyrukla 53-63 santimetre uzunlukta ölçülür. Yavru kuşların, daha kısa bir kuyrukla dişi gibi görünüşü …

13.1.10. Hint (mavi) Tavus kuşu (Pavo Pavo cristatus)

Hint tavuskuşu ya da mavi tavuskuşu Hindistan’ da bulunan yerleşik bir kuş türüdür. Hindistan’ın da ulusal kuşudur. Tür, kurak ve yarı kurak alanlarda, çalılar, koruluklar ve yaprak döken ormanlarda bulunur. Besini ve yuvası yerdedir, ancak tünemesini ağaçların tepelerine yapar. Genellikle tohumlarla beslense de bazen böcekler, meyveler ya da sürüngenlerle de beslenebilir.             Bilimsel Sınıflandırma Âlem …

13.1.2. Kınalı keklik (Alectoris chukar)

Kınalı keklik (Alectoris chukar), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türüdür.Orta büyüklükte, Anadolu’muzda çok iyi tanınan ve sevilen, türkülerimize girmiş, ötüşü güzel, görünüşü etkileyici, boz tüylü, kısa kanatlı, kısa kuyruklu bir kuştur. Göz kapaklarının kenarları, bacakları, ayakları, gagası kırmızı ya da koyu kırmızı renklidir, kınalı keklik denmesi de bundandır.Ülkemizin sık ormanlık ve ovalık alanları hariç Türkiye’nin …

13.1.7. Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix)

Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix), sülüngiller (Phasianidae) familyasından 18-20 cm boyunda, küçükbaşlı, narin ve sert gagalı kuş türüdür. Bıldırcınlar Ağustos-Eylül-Ekim aylarında Afrika’ya göç ederek kışı geçirir. Mart-Nisan-Mayıs’ta tekrar Rusya ve Romanya bozkırlarına dönerler. Gece alçaktan uçarak göç ettiklerinden ağ kurularak rahatlıkla yakalanırlar.Özellikler Başı koyu kahverengi ve gözlerinin çevresi beyaz halkalıdır. Otlar, tahıl tarlaları ve bodur ağaçlıklı …

13.1.9. Yeşil Tavus kuşu (Pavo muticus)

Yeşil Tavuskuşu Anavatanı Güneydoğu Asya’dır. Güzelliğiyle olduğu kadar zarif ve ince yapısıyla da Mavi Tavus kuşundan ayrılır. Yeşil Tavus Kuşu, Mavi Tavus Kuşu’na nazaran çok daha yakin bir zamanda evcilleştirildiği için hatlarının göze çok hoş gelen ince yapısını kaybetmemiştir. Muhteşem güzelliğini sessizce sergiler. Yeşil tavuskuşu tahıllar, tohumlar, böcekler, sürgün, tomurcuk, genç yapraklar ve meyve ile …

15.1.4. Kumru (Streptopelia decaocta)

Kumru, güvercingiller (Columbidae) familyasından park, bahçe ve ufak koruluklarda çiftler halinde yaşayan güvercine benzer bazı kuş türlerinin ortak adı.Kumru teriminin teknik bir önemi yoktur. Güvercin adı genellikle daha iri, tombul, kuyrukları küt ya da yuvarlak cinslere, kumru adı ise daha küçük ve zarif, sivrikuyruklu türlere verilir. Genellikle kahverengi tüylüdür. Şeklen güvercine benzemekle beraber, ondan daha …

15.1.5. Üveyik (Streptopelia turtur)

Üveyik (Streptopelia turtur), güvercingiller (Columbidae) familyasından eti için avlanan bir av kuşu türüdür. Bıldırcın gibi göçmen bir kuştur. Trakya’ya Nisandan itibaren gelirler, Eylülden itibaren de güneye göç ederler. Ayçiçeği tanesi ile beslenirler. Kumruların yakın akrabasıdır. Kır kuşudur. Baharda çiftler halinde, yaz ortasından itibaren aile grupları halinde gezer. Sesi, uzaklardan gelen boğuk tek düze kurbağa sesi …

17.1.1. Yeşil papağan (Psittacula krameri) (Y)

  Yeşil papağan (Psittacula krameri), papağangiller (Psittacidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Pakistan, Hindistan ve Nepal gibi güney Asya ülkeleriyle Sudan, Etiyopya, Somali ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde doğal olarak yayılış gösterirler. Özellikler Tüyler yeşil, gaga kırmızı renktir. Erişkin erkek, siyah bir boyun halkası ve pembe ense bandına sahiptir, dişi kuş ve olgunlaşmamış her iki …

17.1.2. İskender papağanı (Psittacula eupatria) (Y)

İskender papağanı/Alexandrine_Parakeet (Psittacula eupatria), papağangiller (Psittacidae) familyasına ait bir papağan türü. Diğer bir, “iskender papağanı” olarak adlandırılan daha küçük bir türden (Psittacula krameri) ayırt edilebilinmesi için büyük iskender papağanı da denilir.Türkiye’de bulunan iki papağan türünden birisi olan İskender papağanı ayrıca Vietnam, doğu Srilanka, Pakistan, Afganistan ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde de bulunur. Bahreyn, İran, Türkiye, …

17.1.3. Muhabbet kuşu (Melopsittacus undulatus)

Muhabbet kuşu (Melopsittacus undulatus), papağangiller (Psittacidae) familyasından, bir tür küçük papağan türü olup Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür. Anavatanı Avustralya’dır. Şu anda yaygın olarak evcil muhabbet kuşları evlerde ve hayvanat bahçelerinde yaşamaktadır. Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı …

17.2.1. Pembe kakadu (Cacatua leadbeateri)

Pembe kakadu (Cacatua leadbeateri), kakadugiller (Cacatuidae) familyasından 38 cm uzunluğunda tüyleri pembe, öne doğru uzamış tepeliği kırmızı ve sarı bir bantla bezeli kakadu türüdür.Avustralya’nın iç kesimlerinde geniş dağılım gösteren bu tür, eğitilmesi en güç olanıdır.             Bilimsel Sınıflandırma Âlem Animalia (Hayvanlar) Şube Chordata ( (Kordalılar) Sınıf Aves (Kuşlar) Takım Psittaciformes (Papağansılar) Familya Cacatuidae (Kakadugiller) Alt …

18.1.1. Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus)

Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus), Çobanaldatanlar (Caprimulgiformes) takımının çobanaldatangiller (Caprimulgidae) familyasına ait Caprimulgus cinsinden bir gece kuşu türü. Böceklerle beslenir ve avlarını uçarken yakalar.  Özellikler Uzunluğu 26 cm, kanat açıklıkları ise 55 cm kadardır. Kanatları sivri, kuyruğu uzun ve yuvarlaktır. Alt parçaları çizgili olup boyunları kısa olup başları büyükçedir. Gaga küçük ve siyah, bacaklar kırmızımsı kahverengidir. Erişkin …

19.1.1. Ebabil (Apus apus)

Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Yalnızca üreme dönemlerinde kayalıklardaki ve binalardaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde …

2.1.1. İshak kuşu (Otus scops)

                            İshak kuşu, (Otus scops), uzun kulak püskülleri olan, 19-21 cm uzunluğunda küçük bir baykuş türüdür. Ağaçlık alanlarda, yerleşim bölgelerinin yakınında ve bahçelerde yaşar. Tüyleri değişik tonlarda kahverengi ve boz desenlidir. Kanat açıklıkları 47-54 cm kadardır. Ağaç deliklerine 3-6 yumurta bırakırlar. Gece …

2.1.5. Kukumav (Athene noctua)

Kukumav (Athene noctua), baykuşgiller (Strigidae) familyasından küçük bir baykuş türü.Genel Bilgiler Çin’den başlayıp Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası ve Batı Avrupa’ya kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyasında ılıman bölgelerde yayılmışlardır. Ayrıca çeşitli bölgelerde değişim gösteren alt türleri de vardır. Suriye’de Athene Noctua Lilith solgun gri-kahve renklidir, yine solgun renkli Athene Noctua Desertae Kuzey Afrika’da yaşar, …

20.3.1. Mavi yanaklı arı kuşu (Merops persicus) (T)

Mavi yanaklı arı kuşu (Merops persicus), arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Fas, Cezayir ve astropikal Asya, Türkiye’nin doğusu (türkiyede yaz aylarinda güneydoğu anadolu bölgesinde görülmektedir), Kazakistan’a kadar görülürler. Kuvvetli göçmendirler, kışı tropikal Afrika’da geçirirler. Bu tür, diğer arı kuşugiller gibi zengince renkli, ince bir kuştur. Baskın olarak yeşil renklidirler. Yüzünün yanları mavi …

20.3.2. Avrupa arı kuşu (Merops apiaster)

Avrupa arı kuşu (Merops apiaster), arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait bir kuş türüdür.Özellikleri Bu tür, diğer arı kuşugiller gibi zengince renkli, zarif bir kuştur. Kahverengi ve sarı üst parçaları, yeşil kanatları, siyah gagaları vardır. 27–29 cm uzunluğuna ulaşabilirler. Eşeyler benzerdir. Beslenme İsminden de anlaşıldığı gibi en çok arılarla beslenirler, yanı sıra böcekleri de yerler. Yemeden önce, …

20.5.1. İbibik (Upupa epops)

İbibik (Upupa epops), çavuş kuşu adı ile de bilinen, Gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, ibibikgiller (Upupidae) familyasında yer alan tek kuş türüdür.Sonbahar mevsiminde Afrika’ya göç eder. Baharda Asya ve Avrupa’ya tekrar döner. Göç zamanlarının dışında yalnız yaşamayı seven kuşlardır. Uzunluğu 28 cm kadar, gagası uzun yay biçiminde, tüyleri turuncu-kahverengi olup başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuştur. Bazı …

21.1.3. Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)

Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)ağaçkakangiller familyasına ait bir kuş türü.Avrupa, Anadolu ve batı Asya’da görülürler. Büyüklükleri 30-36 cm, kanat açıklıkları 45-51 cm kadardır. Dikkat çekici giysisi, yüksek bir sesi vardır. Eşeylerin tüyleri benzerdir. Üst kısımları koyu yeşil alt kısımları sarımsı yeşildir. Taç ve ense koyu kırmızıdır. İber Yarımadası formu olan P. v. subsp. sharpei alt türü …

21.2.1. Tukan (Ramphastos sulfuratus)

Tukanlar Ağaçkansılar takımı, tukangiller familyasına bağlı bir kuş türüdür. Tukanların en dikkat çekici özellikleri, parlak renkli ve vücutlarına oranla hayli büyük olan gagalarıdır. Yağmur ormanlarında yaşayan tukanların gagaları, yenmesi oldukça zor olan meyveleri dahi kolaylıkla yiyebilecekleri kadar güçlü bir yapıda yaratılmıştır. Bu denli büyük ve güçlü bir gaganın ağır olabileceği düşünülse de durum böyle değildir. …

22.1.1. Devekuşu (Struthio camelus)

Deve kuşu (Struthio camelus), deve kuşugiller (Struthionidae) familyasından Afrika’ya özgü uçamayan bir kuş türüdür. Anavatanı Afrika’dır.Struthionidae familyası ve Struthia cinsinin tek üyesidir. Devekuşları, kuşlar içerisindeki en büyük canlı olduğu düşünülür ve dünyanın her yerinde yetiştirilir. Uzun boynu ve bacakları ile 70 km/s civarındaki hızlarda koşabilmeleriyle bilinirler.Özellikleri Genellikle, 90 ile 130 kg ağırlığındadır, bazı erkek deve …

23.1.1. Kral penguen (Aptenodytes patagonicus)

Kral Penguen (Aptenodytes patagonicus), penguengiller (Spheniscidae) familyasının ikinci en büyük türü. İmparator penguen (Aptenodytes forsteri) ile beraber büyük penguenler (Aptenodytes) cinsindendir. Güney Georgia Adaları, Avustralya Macquarie Adası, Fransız Crozet Adaları ya da Falkland Adaları gibi Antarktika adalarında yaşarlar.Kral penguenin iki alt türü mevcuttur. Aptenodytes patagonicus ve Aptenodytes patagonicus halli. Bu haritaya uygun olarak kırmızı işaretlenmiş …

3.1.10. Kara akbaba (Aegypius monachus)

  Kara akbaba (Aegypius monachus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından orta büyüklükte bir akbaba türü. Eski Dünya akbabalarındandır ve Yeni Dünya akbabaları ile akraba değildir. Tür, güney Avrupa ve Asya’da, İspanya’dan Kore’ye kadar olan bölgelerde bulunur. Avrupa kuşağında nesli tehlike altındadır. Bu bölgelerin yerleşik kuşlarıdır, bu bölgeler dışındakiler kışları kısmen olarak göç ederler. Türkiye’de Soğuksu Milli Parkı …

3.1.20. Kızıl şahin (Buteo rufinus)

Kızıl şahin (Buteo rufinus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kuş türüdür. Bozkırlar, açık alanlar ve sulak alanlar yaşam yerlerini oluşturur. Türkiye’de özellikte Marmara bölgesinde sık görülür. Ülkemizde yol kenarlarındaki dikenler üzerinde tünemiş olarak görülür. Göç mevsimlerinde sürüler halinde izlenebilirler. Özellikle bahar aylarında ormanlık alanlarda yavrusu ile gezen çiftleri izlemek doğa tutkunları için oldukça keyif vericidir. Orta …

3.1.21. Paçalı şahin (Buteo lagopus)

Paçalı şahin (Buteo lagopus), atmacagiller (Accipitridae) familyasına ait bir yırtıcı kuş türüdür. Avrupa’nın kuzeyi, Asya ve Kuzey Afrika’da ürerler. Kışları güneye göç ederler.Boyları 50-60 cm, kanat açıklıkları yaklaşık 130 cm’dir. 4 yumurta bırakırlar. Küçük memeliler ve leşlerle beslenirler. Buteo cinsi tipik olarak geniş kanatlı, yırtıcıdır. Bayağı şahine kıyasla daha uzun kanatlıdır ve görünüş olarak kartallara …

3.1.24. Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (T)

Bozkır kartalı (Aquila nipalensis), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal türüdür. Romanya, doğuda güney Rusya boyunca, orta Asya’nın bozkırlarından Moğolistan’a kadar üreme gösterirler. Avrupa ve orta Asya’da yayılış gösteren bireyler kışı, Afrika ve Doğu Hindistan’da geçirirler. Çöl, yarı çöl, bozkırlar veya savana gibi açık alanlarda ve kurak yerlerde yaşarlar. Özellikler Boyları 62-74 cm, kanat açıklıkları ise …

3.1.5. Kızıl çaylak (Milvus milvus)

Kızıl çaylak (Milvus milvus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından orta büyüklükte bir çaylak türüdür. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’da yıl boyunca, Kuzey Avrupa da yaz aylarında yaşarlar ve kışın Türkiye’ye göç ederler. Özellikleri: Kızıl çaylak, 60–66 cm. uzunluğunda, 175–195 cm kanat genişliğinde olan bir türdür. Erkekler 800–1200 g, gelirken dişiler 1000–1300 g. ağırlığındadır. Narin bir kuştur, çatallı kuyruğunu …

3.3.2. Ulu doğan (Falco cherrug) (T)

Ulu doğan (Falco cherrug), doğangiller (Falconidae) familyasından oldukça iri bir doğan türüdür.Bu tür, doğu Avrupa’dan Asya’nın Mançurya’ya kadar olan bölgelerinde bulunur. Dağılım alanının güneyinde bulunan türler haricinde genellikle göçmendirler, göç için kışları Etiyopya’ya, Arabistan Yarımadası’na, Kuzey Hindistan ve Batı Çin’e göçerler. Genel Bilgiler Ulu doğan, 55-65 cm uzunluğunda ve 150-200 cm kanat genişliğindedir. Keskin olmayan …

4.2.1. Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus)

Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus), fırtına kuşugiller (Hydrobatidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Göçmendirler. Nisan ayında Türkiye, Avrupa’ya gelir. Eylül Ekim aylarında Güney Afrika’ya göç ederler. Fırtına kuşu, görünüşte koyu kuş tüyü ve beyaz sağrısıyla benzediği ev kırlangıcından, sadece boyut olarak küçük bir kuştur. 15-16 cm büyüklüğünde, 38-42 cm kanat açıklığına sahip bir kuştur. Tek beyaz …

7.1.1. Sümsük kuşu (Sula bassana)

Sümsük kuşu (Morus bassanus), önceden Sula bassana olarak isimlendirilen, Sümsük kuşugiller (Sulidae) familyasından bir su kuşu türüdür. Üreme alanları Kuzey Atlantik’tir. Onlar normal olarak, okyanusa nazır olan uçurumlarda veya küçük kayalık adalarda büyük kolonilerde yuva yaparlar. İskoçya’daki Bass kayalıklarında 20.000 civarında sümsükkuşu, yine st. Kilda adasında 100.000 sümsükkuşu ile 50.000 fırtına kuşu kuluçka yapar. Sümsük …

7.2.1. Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo)

Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo), Türkiye’ deki en büyük koyu renkli deniz kuşudur. Her deniz kıyısında, göl ve ırmakta görülebilir. Suya dalarak balık avlar, yakaladıkları balıkları yutmak için yüzeye çıkarlar. Yanakları ve boğazı beyaz, kesesi sarı ya da turuncu sarıdır. Üreme giysisinde tepesi ve boyunu beyaz kırçıllı ya da bembeyaz olur, böğründe beyaz bir leke belirir. …

7.3.1. Yılanboyun (Anhinga melanogaster)

Yılan boyun, Güney ve Güneydoğu Asya’da yaşayan su kuşu türüdür. Karabatak gibi çok uzun bir boyuna sahiptirler.Ağaçları delerek yuvasını inşa eder. Balık, kurbağa, sürüngen, kaplumbağa, böcek, sülük, kerevit ve karides ile beslenirler. Özellikle tatlı su gölleri, nehirleri, bataklıklar ve bataklıklarda yaşarlar. Ama onlar da haliçler, koylar, lagünler bataklıklar gibi deniz ya da tuzlu sularda bulunur. …

7.4.1. Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus)

Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), pelikangiller (Pelecanidae) familyasından çok büyük pembe-beyaz bir su kuşu türüdür. İlkbaharda çoğu kez uzaktan bakıldığında su üzerinde ya da karada tamamen pembe renkte görünen sürüler halinde bulunurlar. Erişkini saf beyaz ya da göz alıcı parlaklıkta pembedir. Gözleri pembe yüzünde rahatlıkla görülebilecek kadar koyu, kesesi sarıdır. Kanat altı, leyleği anımsatacak şekilde siyah-beyazdır. …

8.2.3. Ak leylek (Ciconia ciconia)

Siyah kanat uçuş tüylerinin dışında tamamen beyazdırlar, kırmızı gagası ve bacakları vardır ama bunlar yavrularda siyahtır. Yavaşça ve durmadan yerde yürürler. Bütün leylekler gibi boynu sonuna kadar gerilmiş şekilde uçarlar. Avrupa’nın daha ılık parçalarında (kuzeyde Estonya’ya), kuzeybatı Afrika ve güneybatı Asya’da (doğuda Güney Kazakistan’a) görülürler. Kuvvetli göçmendir, çoğunlukla tropikal Afrika’da aşağı Güney Afrika güneyinde ve …

8.3.2. Kelaynak (Geronticus eremita)

Kelaynak (Geronticus eremita), kayalık veya yarı çöl kurak yaşam alanlarında bulunan iri yapılı, suda veya çamurda yürüyen ince uzun kıvrık gagalı, 70-80 cm uzunluğunda, 120-135 cm kanat genişliğinde bir kuş türü.Özellikleri ve davranışları Tüysüz kırmızı bir yüz ve kafaya ile uzun kıvrık kırmızı bir gagaya sahiptir. İri, parlak, cilalı, siyah kuşlardır. Başlarında tüy olmaması nedeniyle …

9.1.1. Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber)

Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber), kuşlar (Aves) sınıfının flamingogiller (Phoenicopteridae) familyasına ait bir flamingo türü.Genel Bilgiler: Büyük bir kuş türüdür. Avustralya ve Antarktika hariç bütün dünyada yaşarlar. Bütün flamingolar gibi bu tür de çamur yığınına beyaz bir yumurta bırakır. Kuş tüyünün çoğu, pembemsi-beyazdır. Kanat altı tüyler kırmızı, birincil ve ikincil uçuş tüyleri siyahtır. Gaga, siyahla sınırlanmış bir …